Så här motiverar vi uppgifterna om vindkraft

2010-06-15 23:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Debatten om vindkraften fortsätter. Sven Kullander bemöter här förra veckans kritik från professor Lennart Söder om att KVA använder ovetenskapliga argument.

<p>Professor Lennart Söder skriver i Ny Teknik den 9 juni att Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, fortsätter sin osakliga behandling av vindkraften och att det är dags att KVA använder vetenskapliga argument för sina ställningstaganden. </p> <p>Energiutskottet vid KVA har bedömt att vindkraften i världen ska kunna producera 5?000 TWh, terawattimmar, till år 2050, en bedömning som också görs av Global Wind Energy Council och av International Energy Agency. </p> <p>Detta innebär 20 gånger mer vindkraft 2050 jämfört med 2008 eller en genomsnittlig ökning med 8 procent per år. Det blir säkert så som Söder skriver, att inledningsvis kommer de procentuella ökningstalen bli betydligt högre, men så småningom kommer ökningstalen att plana ut. </p> <p>Detta är i paritet med andra kraftslag, vilket kan utläsas ur studier från Uppsala för vattenkraft, oljekraft, kolkraft och gaskraft. </p> <p>Dessa studier visar att ökningstakten varierade kraftigt inledningsvis, men efter det att kraftslaget i fråga hade nått en signifikant nivå planade ökningstakten ut och föll under 10 procent.</p> <p>I genomsnitt måste 10?000 mycket stora vindkraftverk byggas årligen för att nå målet 5?000 TWh år 2050.</p> <p>Enligt Energiutskottets bedömning kommer världens elproduktion år 2050 att bli 45?000 TWh, mer än en fördubbling jämfört med nuläget. Den procentuella delen vindkraft blir alltså 11 procent. </p> <p>För Sveriges del räknar vi med att vindkraften kan nå upp till 25 TWh motsvarande 14 procent av elproduktionen. Den siffra på 7 procent som Söder nämner syftar troligen på de 10 TWh som Energiutskottet anser vara ett rimligt mål för år 2020.</p> <p>Söder efterlyser beräkningar som visar att små vindkraftverk är särskilt viktiga för framtiden. </p> <p>Självklart blir kraftproduktionen effektivare för stora kraftverk, men det finns andra faktorer som talar för lokalt producerad vindkraft. </p> <p>Vid lokal småskalig produktion kan konsumtionen anpassas till vindförhållanden och energin kan lagras enklare. I andra delar av världen som inte har elnät kan små kraftverk bli betydelsefulla. </p> <p>En intressant tillämpning är vertikalaxlade små vindkraftverk som byggs för Ericssons basstationer.</p> <p>För att få en djupare förståelse för hur mycket vindkraft som kan integreras i världens elsystem har vi dels studerat teoretiska beräkningar - bland annat sådana som gjorts av Söder med flera - dels rapporter om erfarenheter av tysk och dansk vindkraft. Vindkraften i dessa länder har redan nått en relativt hög nivå, 7 respektive 20 procent. </p> <p>Söder kritiserar att vi hänvisar till den danska tankesmedjan CEPOS när det gäller hur mycket vindkraft som kan utnyttjas inom Danmark. </p> <p>Vi har verifierat den statistik som CEPOS refererar till och har funnit den vara i princip korrekt. </p> <p>Energiutskottets Statement on wind power baseras på källmaterial, konferensrapporter och publikationer, men också på utsagor från mer övergripande organisationer. </p> <p>Förutom den värdering som gjorts inom Energiutskottet har internationella experter granskat materialet.</p> <p><b>Sven Kullander</b></p> <p>Ordförande i Energiutskottet vid Kungliga Vetenskapsakademien</p>

Mer om: KVA Vindkraft

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt