S: ”Mycket måste göras för att säkra vårt elsystem”

2021-02-04 15:40  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

SLUTREPLIK. Utvecklingen mot ett förnybart samhälle går med stormsteg framåt. Mer behöver, måste och ska göras för att säkra vårt elsystem, skriver Patrik Engström och Monica Haider (S).

En tillförlitlig, långsiktig och hållbar elförsörjning är väldigt viktigt för Sveriges utveckling och vi kan konstatera att vi är överens med Hjälmered och Olsson (M) om vikten att behöva göra mer än allt som redan gjorts och är planerat framöver. I vår debattartikel pekade vi ut, flertal gånger, exempel på områden som behöver utvecklas och där nya insatser behöver göras.

Inlägg i denna debatt:

Läs mer: ”Därför bör S stå upp för kärnkraftens självklara roll”

Läs mer: S: ”Brister i elnäten ska inte hindra tillväxten i landet”

Därför blir det minst sagt lite konstigt av Hjälmered och Olsson att påstå att vi säger att alla beslut för att klara elförsörjningen i Sverige redan är fattade. Vi säger uttryckligen att vi behöver göra mer, på flera fronter. Antingen har de inte läst artikeln, eller så väljer de att sätta på sig ideologiska skygglappar i en ambition att propagera för en specifik energikälla.

Vi förstår att det är jobbigt för författarna när den förnybara elproduktionen byggs ut i snabb takt, att lagringsmöjligheter finns inom räckhåll och att kärnkraften inte är svaret på alla frågor. 

Vi är inte, och har aldrig varit kärnkraftsmotståndare och det finns inget förbud som debattörerna mycket väl vet. Det kärnkraften ofta faller på är att den är så dyr att bygga att den inte klarar av konkurrensen med andra, framför allt förnybara, energikällor. 

Vi har suttit i samtal med i princip alla intressenter i energisektorn och hört vad det är de främst efterfrågar i framtagandet av energipolitiken framöver. Teknikföretagen lade stor vikt på långsiktiga och breda överenskommelser som skapar en stabilitet vilket är grogrunden för såväl ekonomiska som korporativa investeringar. 

Därför är det bekymmersamt att Moderaterna valde att hoppa av energiöverenskommelsen vilket innebar långsiktiga spelregler och en gemensam ambition som det svenska näringslivet kunde planera utefter, för att istället polarisera energipolitiken och komma med ogrundade anklagelser om passivitet medan näringslivet väntar på seriösa och breda samtal. Det beklagar vi. 

När det gäller Ringhals 1 vet Hjälmered och Olsson mycket väl att det är Vattenfall som fattat ett självständigt och affärsmässigt beslut att lägga ner reaktorn, men vi förmodar att den sanningen inte passar bilden de försöker bygga upp. 

Utvecklingen mot ett förnybart samhälle går med stormsteg framåt och vår svenska industri är i många avseenden en förebild för resten av världen. Mycket gott har gjorts, och nämnts i första artikeln, och mycket gott ska göras, vilket också nämnts i första artikeln. Men för att återigen påpeka en sanning Hjälmered och Olsson känner till:

Mer behöver, måste och ska göras för att säkra vårt elsystem så att vi klarar omställningen, skapar hållbara jobb och en hållbar tillväxt. Det var vår främsta prioritet igår, det är vår främsta prioritet i dag och det kommer att vara vår främsta prioritet imorgon. Frågan vi alla behöver ställa oss är när Moderaterna tänker ta av sig sina ideologiska skygglappar, sätta sig i rummet och ta ett gemensamt ansvar för näringslivets, arbetarnas och samhällets skull.

 

Patrik Engström (S)

Monica Haider (S)

riksdagsledamöter i näringsutskottet

Mer om: Debatt Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt