”Rymden är en angelägenhet för alla”

2012-09-17 13:10  
En av medarbetarna på RUAG Space i Göteborg förbereder test av en antenn till en satellit.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK: Svensk rymdindustri är nyttig för hela samhället och det behövs ökade satsningar både på nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprogram, skriver företrädarna för Swedish Aerospace Industries i en replik.

Den 4 september skrev Sven Grahn på Ny Teknik debatt och uttryckte sin frustration över den svenska rymdbudgeten. Som representanter för rymdföretagen i Sverige ser vi stora möjligheter för svensk rymdverksamhet och oroas därför över det svenska finansieringsutrymmet för rymdverksamheten och efterlyser såväl ett politiskt helhetsgrepp som långsiktighet.

Rymden ger samhället förutsättning till utveckling, i och med att det skapar en effektiv infrastruktur som ger nytta på många nivåer. Rymdteknik ger oss högre livskvalitet; förbättrar kommunikation; krymper avstånden mellan och inom länder; bidrar till att överbrygga kulturella skillnader; ger oss bättre koll på miljö och klimat; ger ökad kontroll över utsläpp; säkerställer nyhetsflöden; producerar nya material med unika egenskaper, osv. Allt detta och mycket mer har rymdteknik bidragit till.

Men Sverige kan bidra mer!

Sverige har en stark internationell position som även bidrar till att lösa samhällsutmaningar. Dessutom är rymd ett gott exempel på möjligheten att gå från grundforskning till marknad. Den svenska rymdbranschen har förmågor inom tekniska nyckelområden som ombordelektronik, raketmotorer, styrsystem, forskningsinstrument, konstruktion och drift av rymdsystem och användning av jordobservationsdata. Sverige behöver fokusera på avancerad och innovativ teknik inom våra etablerade styrkeområden.

Tillsammans med rymdforskare och myndigheter har vi i branschen arbetat fram en Rymdagenda som beskriver nyttan av satsningarna. Där konstateras bland annat:

* Sveriges rymdsatsning per capita är 75 procent av genomsnittet i Europa.

* Att bygga för rymden är något av det svåraste man kan göra, därför är det också bästa grogrunden för nya spännande tekniska innovationer.

* Den kunskap som tas fram i rymdsammanhang stannar inte inom rymdsektorn utan används vidare inom andra branscher och bidrar till Sveriges konkurrenskraft inom många områden.

* Sverige vinner på att stimulera barn till att intressera sig för naturvetenskap och teknik, då är rymden ett spännande hjälpmedel.

Rymden är inte en angelägenhet för ett fåtal. Genom ökade satsningar på rymdområdet kan Sverige fortsatt stärka en konkurrenskraftig position genom deltagande i nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprogram.

Anders Lind, RUAG Space, direktör Swedish Aerospace Industries

Anna Rathsman, SSC

Gierth Olsson, OHB Sweden

Martin Kores, Omnisys Instruments

Robert Limmergård, Volvo Aero

Johan Bäckström, ÅAC Microtec

Swedish Aerospace Industries

Den svenska flyg och rymdindustrin, exklusive underleverantörer, sysselsätter omkring 12 000 personer och omsätter cirka 22 miljarder kronor per år. De största aktörerna, OHB Sweden, Omnisys Instruments, RUAG Space, Saab, SSC, STARCS, Volvo Aero, ÅAC Microtec, är medlemmar i intresseorganisationen Swedish Aerospace Industries.

Forskningsintensiteten är hög, cirka 15 procent av industrins omsättning. Verksamheten bidrar starkt till det svenska innovationssystemet genom att generera ny teknologi och nya företag.

Mer om: Rymdprogram ESA

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt