Reinfeldt: Alla spirande entreprenörer ska våga ta steget

2014-04-02 06:28  
SÄLEN 20140112 Statsminister Fredrik Reinfeldt öppningstalar vid Folk och Försvars Rikskonferens på högfjällshotellet i Sälen. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod: 10060 Foto: Henrik Montgomery/TT

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Jag vill att fler entreprenörer ska våga satsa, göra affärer av sina idéer och lyckas slå sig fram i den internationella konkurrensen, skriver Fredrik Reinfeldt, statsminister (m).

När vi jämförs internationellt ligger Sverige ofta i toppskiktet vad gäller innovation, kreativitet och konkurrenskraft. Vi har ett fördelaktigt företagsklimat. Vi har en stark tradition av entreprenörsdrivet företagande. Tack vare våra uppfinnare och innovatörer bryter Sverige ny mark på många områden, inte minst inom den nya tekniken.

Entreprenörer och företagare är hjärtat i Sveriges tillväxt. När företagen blir fler och ekonomin växer blir jobben fler. Då blir Sverige starkt.

Alliansregeringen har genomfört flera viktiga reformer för att förbättra villkoren för företagande och entreprenörskap. Vi har förenklat regler, gjort svarta jobb vita genom ROT- och RUT-avdragen, sänkt bolagsskatten och minskat kostnaderna för företag att anställa unga. Vi satsar på forskning och utbildning. Sverige är ett av de OECD-länder som satsar allra mest resurser per student inom högre utbildning. Regeringen har gjort historiskt stora resurstillskott till svensk forskning.

Trots den långa internationella finanskrisen har vi ordning och reda i ekonomin. Sverige är ett litet och exportberoende land. Även vi påverkas av kriser i vår omvärld, men tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik har vi inte drabbats så hårt som många andra. Människor och företag i Sverige vågar investera och tänka på framtiden.

Under våren har jag rest runt i Sverige och träffat entreprenörer och företagare inom många olika branscher. De ger en förhållandevis ljus bild av företagande i Sverige, men lyfter också att det finns utmaningar. Vi vill att fler små företag ska starta och växa i Sverige. Då är det viktigt att vi lyssnar till vad entreprenörerna efterfrågar.

1. Det ska vara ordning och reda i ekonomin. För att människor och företag ska känna sig trygga och våga tro på framtiden måste Sveriges offentliga finanser vara i balans och skötas på ett ansvarsfullt sätt. Det ger företagen tydliga spelregler och förutsättningar för att kunna investera.

2. Vi ska vara öppna mot omvärlden. Vi behöver handel för att kunna stå starka i den internationella konkurrensen. Nu höjs röster för mer protektionism och slutenhet i Europa. När man möter sådana åsikter här hemma i Sverige väcker det frågor om ifall de ens förstår hur handelsberoende svensk ekonomi är.

3. Vi vill fortsätta riva handelshinder i Europa. Den fria handeln är inte så fri som den ser ut på pappret. Många av de företag jag träffar berättar om handelshinder i länder som Norge, Tyskland och Italien. Här finns mer att göra. Vi vill få på plats det viktiga frihandelsavtalet mellan EU och USA. Det skulle ge svenska företag och konsumenter helt nya möjligheter. Med avtalet uppskattas Sveriges export till USA kunna öka med 17 procent och importen med 15 procent.

4. Vi behöver fortsätta stärka arbetskraften. Det är i skolan som grunden läggs för att Sverige ska stå starkt i framtiden. Vi vill stärka och utbilda arbetskraften och ha mer kunskap i svensk skola. Alliansregeringen gör nu flera investeringar i den svenska skolan, för att ge alla elever de bästa förutsättningarna att klara kunskapsmålen och rustas för att kunna möta vuxenvärlden.

5. Man ska kunna jobba och bo i hela Sverige. Vi vill att företag ska kunna starta och växa i alla delar av vårt land. Då måste det bli lättare att bo och flytta över hela Sverige. Vi har en politik som lägger grund för bättre infrastruktur och kommunikationer i hela landet. När fler vågar ta steget och flytta dit jobben finns är det bra för människor och för företag i Sverige. Ökad rörlighet stärker vår ekonomi och vår tillväxt, och det underlättar också för fler innovativa företag att växa fram.

Mot alliansregeringens politik för fler jobb står en splittrad opposition som saknar förslag för hur jobben ska bli fler. I stället ska utbyggda bidragssystem finansieras med kraftigt höjda skatter på jobb och företagande.

Valet i höst kommer att handla om vilka som har bäst politik för jobben och ekonomin. Vår jobbpolitik handlar om bra villkor för företagande och entreprenörskap. Jag vill att alla spirande entreprenörer ska våga ta steget och göra affärer av sina idéer. När företagen blir fler och växer blir Sverige starkare.

Vad står högst upp på din önskelista?

Vad tycker du? Har Fredrik Reinfeldt lyssnat till vad entreprenörerna efterfrågar. Har han de rätta åtgärderna för att fånga upp nya ideer och locka fram nya företag? Kommentera arikeln eller hör av dig till debatt@nyteknik.se

Mer om: Debatt Tillväxt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt