”Regeringens prioritering ligger fast”

2012-05-22 08:20  
Anna-Karin Hatt Foto: Johan Ödmann

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. De hållbara alternativen kommer fortsätta främjas och de fossila och ändliga kommer fortsatt få bära sina klimat- och miljökostnader. Det skriver it- och energiminister Anna Karin Hatt men lovar också att upprätta en dialog med biodrivmedelsbranschen.

Sverige nådde i princip målet om tio procent förnybar energi i transportsektorn redan under förra året. Det konstaterade Energimyndigheten nyligen och det gör Sverige till ett föregångsland när det gäller omställningen till en hållbar transportsektor.

Den positiva utvecklingen har skett tack vare att vi har en biodrivmedelsbransch som har tekniken, kunnandet och viljan vilket de helt sant påpekar på debattplats i förra numret av Ny Teknik. Men den positiva utvecklingen har också skett tack vare en rad omfattande reformer från regeringen. Miljöbilspremien, förmånsreglerna och tydliga stöd till förnybara bränslen och tankställen är några av insatserna.

Av de närmare 1,3 miljarder kronor som varje år satsas på energiforskning går större delen till forskning kring transporter och bränslen, och vi har idag svenska företag som är ledande både inom utvecklingen av förnybara bränslen och av fordon med låg miljöpåverkan.

Regeringens huvudinriktning är att gynna det som är bra för klimatet och miljön, bland annat genom att skattebefria förnybara drivmedel, och att med koldioxidskatt lägga en kostnad på det som skadar klimatet. Denna tydliga inriktning har gällt under hela alliansregeringens tid.

Långsiktigt har regeringen slagit fast prioriteringen att göra den svenska fordonsflottan oberoende av fossila bränslen till 2030. Det är ett mycket radikalt mål och nödvändigt för att nå visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser till 2050.

För att nå dessa mål krävs både befintliga och nya styrmedel. Därför fortsätter regeringen utveckla verktygslådan. Nu senast i vårpropositionen med förslaget om kvotplikt för låginblandade förnybara drivmedel och att fullt ut utnyttja möjligheterna att öka låginblandningen av förnybart i bensin och diesel.

Det är viktigt att vi inte att hastar fram nya reformer. De styrmedel som behövs för framtiden måste vara välgrundade så att de kan hålla långsiktigt.

Just därför kommer regeringen inom kort tillsätta en utredning som ska utarbeta förslag på vilka åtgärder som krävs för att nå målen. Den kommande utredningen blir också ett tillfälle att föra den dialog som biodrivmedelsbranschen efterfrågar. Jag kan dock redan nu ge besked om att huvudinriktningen ligger fast: de hållbara alternativen kommer fortsätta främjas och de fossila och ändliga kommer fortsatt få bära sina klimat- och miljökostnader.

De resultat vi har nått tills idag är mycket bra. De ger en god grund för det fortsatta arbetet med att nå en fossiloberoende fordonsflotta och att på vägen dit generera gröna jobb och hållbar tillväxt i vårt land.

Anna-Karin Hatt (c), it- och energiminister

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt