”Regeringen sitter på två stolar samtidigt”

2013-07-02 09:01  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Att prioritera kortsiktiga inkomster till statskassan sker på bekostnad av att man urholkar svenska medborgares hushållskassa samt konkurrenskraften för svensk industri, anser Elnätsupprorets Eric Anderzon.

Energimarknadsinspektionen har Regeringens uppdrag att mot ett monopol värna om elkundens bästa. God tillgång på miljövänligt och billigt producerad el har historiskt varit en avgörande ingrediens i utvecklingen för svensk industri och för vår välfärd.

Sverige har i dag ett stort elöverskott, som under 2012 uppgick till cirka 20 TWh, vilket exporterades till våra grannländer, (Danmarks totala årsbehov, uppgår till ca 35 TWh).

Trots detta överskott påhejas fortsatt utbyggnad av väderberoende elproduktion. Det är inget som vi principiellt har något emot, men för att kunna hantera den instabila elproduktionen, och för att kunna exportera det allt ökande elöverskottet, krävs mångmiljardinvesteringar i det svenska elnätet och i utlandsförbindelser. Kostnader som kommer att föras direkt ner till elkundernas faktura i form av ökade tariffer för nät och överföring.

Till detta kommer nödvändiga och för kunden individuella investeringar i utrustning, som ska kunna kommunicera med de så kallade smarta elnäten.

Nyligen publicerade Energimyndigheten, som styrs av Näringsdepartementet, ett Regeringsuppdrag om utmaningarna för den nordiska elmarknaden. Rapporten utgör underlag för konferensen ”Utmaningar för den nordiska elmarknaden”, som anordnades av Näringsdepartementet och Energimyndigheten i Malmö 18-19 juni.

I rapporten finns uttalat att kundperspektivet inte beaktats, och bland annat står: ”Betydelsen av utlandsförbindelser är stor, detta då elöverskottet i Sverige annars riskerar att bli instängd vilket kan leda till mycket låga priser”. Uppenbarligen ser man ett lågt elpris som ett problem, vilket kan avhjälpas genom ökad export, då Sverige per automatik importerar grannlandets, oftast högre elpris.

Sammantaget pekar ovanstående åt ett enda håll, nämligen på ökande kostnader för svenska elkunder! Svenska elproducenter jublar, och statligt ägda Vattenfall, som är producent, distributör och handlare på en och samma gång, är en av dem.

Statens ägande av, och avkastningskrav på Vattenfall gör att Regeringen hamnar på två stolar. Genom sin politiska viljeinriktning om höjda elkostnader, beskrivet ovan, visar man med all tydlighet vilken stol man prioriterar. Regeringen visar även vägen för kollegorna Eon och Fortum, vars utländska ägare naturligtvis också vill ha så hög avkastning som möjligt.

Ett aktuellt exempel på orimligheterna, är att Eon nu aviserat att man per den 1 juli kommer byta tariff, till effektabonnemang för mindre näringsverksamheter, som i dag har säkringsabonnemang. Oroliga företagare hör av sig och låter meddela att tariffbytet leder till kraftigt ökade kostnader för nät och överföring, i något fall med över 100 procent. Detta har föranlett ägaren att överväga stängning av verksamheten.

Man kan ana att detta är ett sätt för nätbolagen, att i skydd av sin intäktsgaranti, kompensera sitt inkomstbortfall från andra energieffektiviseringar och industrineddragningar.

Ansvariga politiker och myndigheter försvarar de alltjämt ökande elkostnaderna, som ger utrymme för skyhöga rörelseresultat i de dominerande nätbolagen. Detta på bekostnad av att man urholkar svenska medborgares hushållskassa samt konkurrenskraften för svensk industri.

Regeringen har ansvaret för Sveriges väl och ve. Att genom energipolitiken prioritera kortsiktiga inkomster till statskassan via en bransch vars produkt ingen kan vara utan, och på bekostnad av landets välstånd, sänker trovärdigheten för energipolitiken.

Om Regeringen verkligen har för avsikt att slå vakt om medborgarens köpkraft och om industrins överlevnad, bör man sälja av Vattenfalls produktioner till den öppna marknaden och föra över dess nätverksamhet till exempelvis Svenska Kraftnät, som för övrigt borde äga och ha ansvaret för allt regionnät.

Hur ska annars en myndighet, tillsatt av samma politiker som hejar på ökande elkostnader, paradoxalt kunna agera för lägre kostnader mot kund, och därmed för Sveriges bästa?

Eric Anderzon, Svenska Elnätsupproret

Mer om: Debatt Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt