”Rätt ska vara rätt om vattenkraften”

2014-02-11 15:25  
Christer Borg, ordförande Älvräddarnas Samorganisation Foto: Dan Forsberg

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

SLUTREPLIK. Det är endast den storskaliga vattenkraften som har betydelse som reglerkarft. IVA, Svensk Energi och andra aktörer på kraftsidan slarvar när de uttalar sig om effektreglering, svarar Christer Borg på Älvräddarna.

Ingemar Arvidssons förslag att använda dammar för att lösa de problem som utdikningar i skogs- och jordbruk sysslat med under mer än hundra år är bara symptombehandling. Och jag vill inte att alla småskaliga ska rivas bort – jag säger bara att balansen mellan energinytta i form av förnybar energiproduktion och negativa miljöeffekter som vandringshinder och förstörda ekosystem entydigt pekar åt ett håll.

Med en ny lagstiftning får dessa småskaliga betala sina egna kostnader för miljön och då kommer många av dem att försvinna. Ett självklart utfall om man tror på normala marknadskrafter och att alla näringar ska betala sina egna miljökostnader.

IVAs vd Björn O. Nilsson har skriftligen svarat två gånger på frågan om småskalig vattenkrafts betydelse för regleringen av elnätet och när nu IVA åter svarar är det uppenbart att man inte kan skilja på energiproduktionen, där vi inte ifrågasatt siffrorna eftersom de stämmer, och effektreglering. Återigen, påståendet att dessa små kraftverk har en ”reglermöjlighet” i samma storleksordning som energiproduktionen är felaktigt.

Att systemansvariga vet om att det finns småskaliga vattenkraftverk som normalt producerar en viss mängd energi per vecka är inte samma sak som att de representerar en reglermöjlighet. Att man med hjälp av prognoser väger in de småskaligas produktion i balanseringen av elsystemet är inte samma sak som en ”reglermöjlighet”, som per definition betyder att produktionen regleras upp och ned på signaler från elnätet och via avrop på Nord Pool.

Och varför tjata om detta? Jo, för att IVA, precis som Svensk Energi och andra aktörer på kraftsidan, alltid utan undantag slarvar när de påstår att ”den svenska vattenkraften är viktig för effektreglering som möjliggör mer intermittenta energikällor som t.ex. vindkraft”. Osant, eftersom det endast är de storskaliga som är viktiga. Och dessa kan pga. juridiska förutsättningar inte drabbas på ett sådant förödande sätt som det påstås av de förslag om ny prövning som föreslås i SOU3013:69.

En ytterligare korrigering: I kommittédirektivet för vattenverksamhetsutredningen står att ”en fortsatt hög regler- och produktionskapacitet i den svenska vattenkraften ska eftersträvas”. Det ingår inte i uppdraget att ”öka andelen förnybar energi” som IVAs Camilla Koebe inleder sitt svar med. Uppdraget, att fasa in vattenkraften i det system som gäller alla andra miljöpåverkande verksamheter, är däremot uttryckt i ”ska”-formuleringar.

Rätt ska vara rätt, särskilt i en organisation som kallar sig ”ingenjörsvetenskapsakademi”, och än mer viktigt för trovärdigheten när man delfinansieras av starka intressen från kraftbranschen.

Ingemar Arvidssons förslag att använda dammar för att lösa de problem som utdikningar i skogs- och jordbruk sysslat med under mer än hundra år är bara symptombehandling. Och jag vill inte att alla småskaliga ska rivas bort – jag säger bara att balansen mellan energinytta i form av förnybar energiproduktion och negativa miljöeffekter som vandringshinder och förstörda ekosystem entydigt pekar åt ett håll.

Christer Borg, ordförande Älvräddarnas Samorganisation

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt