”Rädsla bromsar ai-utvecklingen”

2019-05-21 07:10  
Anna Granö, chef för Enterprise Group Sverige samt vd för Hewlett Packard Enterprise Sweden.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Artificiell intelligens kommer snart att kunna fatta de överlägset bästa besluten. Trots det säger 39 procent av de företagare vi frågat att de inte har några planer på att använda ai, skriver Anna Granö på Hewlett Packard Enterprise.

Dagens teknik gör att data kan samlas in i nästintill obegränsade mängder. Algoritmer och modeller är bättre än någonsin, och vi har aldrig haft större tillgänglighet till kostnadseffektiv beräkningskraft. Trots detta har endast elva procent av företagen i Europa implementerat artificiell intelligens, ai.

Ett hinder är att ai ofta framstår som främmande och futuristiskt. Men ai är så mycket mer än självstyrande bilar och robotar.

I dag används ai-lösningar genom hela värdekedjan i företag; från forskning och utveckling till underhåll och planering av verksamheten, samt produktion. Vi ser även en ökad användning inom försäljning och kundsupport. Konkreta användningsområden inkluderar analys och klassificering av samtalsloggar.

Inom tillverkningsindustrin används ai bland annat för proaktivt underhåll genom realtidsanalys av sensordata, vilket minimerar driftstopp. Inom it-branschen frigörs dyrbara resurser genom integrerade ai-lösningar. Företag tillåts att fokusera på framtida innovationsprojekt istället för administrativt datakrångel, vilket blir både billigare och mer effektivt.

En studie genomförd av Hewlett Packard Enterprise, HPE, och konferensen Industry of Things World visar att ai bör ses som ett strategiskt verktyg för att öka omsättning, effektivitet, flexibilitet och differentiering inom affärsutveckling. De 850 europeiska affärsledare som deltagit i studien, menar att ai kan reducera kostnader med 14 procent, öka marginaler med 10 procent samt få affärer att växa med 12 procent. Trots denna positiva attityd har endast en liten andel av företagen, 11 procent, aktivt integrerat ai-lösningar. Drygt en tredjedel uppger att de nu utvärderar implementering men hela 39 procent har inga planer alls på att använda ai.

Trots oändliga tillämpningsområden finns en skepsis i debatten om ai, som inte sällan bottnar i rädsla inför en allt för digitaliserad värld. Skepsis och kritik är befogat och bör välkomnas, då det belyser vikten av det ansvar som finns inom ai-utveckling.

Mänskliga faktorer som etik och sociala perspektiv måste naturligtvis vägas in vid programmeringen av ai-algoritmer för att undvika att någon form av kränkande särbehandling uppstår. Vårt jobb som utvecklare är att säkerställa att data som vi matar våra modeller med är i linje med våra värderingar, och att sammanställningen av data bottnar i flera källor.

All data måste också granskas och kategoriseras innan den används. Detta ur ett validerings- och kvalitetsperspektiv, men även utifrån behovet att säkerställa rätten att använda informationen i förhållande till direktiv som GDPR.

I dag finns därför fortfarande ett behov av att människor ser över och eventuellt korrigerar maskinernas korrekta svar för att ge det mänskligt rätta svaret. Men allt eftersom en ai tränas i att förstå och applicera mänsklig etik och vad som gör att ett beslut kan gå från korrekt till rätt kommer ai inom en snar framtid att kunna fatta de överlägset bästa besluten, oavsett vad de gäller.

Loppet för att vinna konkurrensfördelar med ai har redan börjat, och för att vårt samhälle inte ska halka efter så vill vi uppmana fler aktörer att ta de första stegen till implementering. Här följer tre råd för att lyckas med sin ai-implementering:

1. Behandla inte ai som ett it-projekt – utan istället som en kritisk möjliggörare för hela verksamheten. Ai bidrar till lönsamheten genom ökad effektivitet, flexibilitet och differentiering. Därför är det viktigt att varje företag definierar sin egen ai-strategi, samt sätter rätt människor och processer på plats för att möjliggöra implementering.

2. Våga vara annorlunda - Det enda sättet att etablera etiska ai-metoder som också är konkurrenskraftiga är att utveckla sitt eget unika angreppssätt. Fördefinierade molnbaserade ai-modeller kan skapa stor nytta och hjälpa dig komma igång, men värdet de tillhandahåller är tillgängligt för andra och ger dig därför ingen konkurrensfördel. Kom ihåg att det är du, och inte någon molnleverantör, it-konsult eller regering som är ytterst ansvarig för din ai-implementering.

3. Skynda på! – Börja planera nu och agera snabbt. Den snabba utvecklingen innebär att det kommer finnas både vinnare och förlorare i loppet om konkurrensfördelar med ai. Aktörer som är sena på bollen kommer få problem med att tidiga pionjärer dels kommit längre i utvecklingen, men också attraherar de bästa talangerna. Ai är inte magi, men det är en nyckelfaktor för lönsam tillväxt.

Anna Granö, chef för Enterprise Group Sverige samt vd för Hewlett Packard Enterprise Sweden

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt