”PTS lägger krokben för ny svensk varningstjänst”

2020-02-19 12:11  
Mats Wiking, riksdagsledamot (S), Västra Götalands län.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Ett svenskt varningssystem kan hjälpa ambulanser att ta sig fram och minska riskerna för utsatt blåljuspersonal i trafiken. Men PTS vill inte ge sändningstillstånd med hänvisning till lokala störningar av Sveriges Radio, skriver Mats Wiking (S).

Nästan var tredje dödsolycka i arbetet sker på vägarna och de allra flesta trafikolyckor beror på den mänskliga faktorn. Blåljuspersonal är en utsatt yrkesgrupp som riskerar att skadas både vid uttryckning och vid arbete på vägen. Trafiksäkerhet är en av våra största arbetsmiljöproblem och en rad dödsolyckor har tyvärr skett på senare tid.

Nu finns en ny radioteknik utvecklad i Sverige som gör det möjligt för utryckningsfordon att varna bilister med lokala trafikmeddelanden om att utryckningsfordon är på ingång. Genom denna teknik och den hyperlokala avgränsningen vad gäller sändningsområdet skapas möjligheter för bilister att snabbt flytta på sig eller anpassa körningen framför en olycksplats. Problemet är att introduktionen i Sverige fastnat genom ett nej till radiotillstånd.

Alldeles i närheten

Utrustningen, som aktiveras inne i utryckningsfordonet, når bara de bilar som befinner sig alldeles i närheten. Kommunikationen sker över FM-bandet och varningen mottas av bilisternas radioapparater, alldeles oavsett vad bilisten lyssnar på. Det är samma princip som i dag används för regionala trafikmeddelanden, men betydligt mer lokalt.

Tekniken är utvecklad av ingenjörer från KTH och utvecklas av ett svenskt bolag med bland andra KTH Holding och statliga ALMI Invest som ägare. Statliga forskningsrådet Vinnova är med och finansierar utvecklingen och Almi Företagspartner bistår.

Påmind i god tid

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut har utvärderat tjänsten och i simulerade studier noterat en klar förbättring när det gäller hur tidigt bilister ger fri väg för ett utryckande fordon samt att bilisterna kör längre åt sidan då de får ett varningsmeddelande, jämfört med situationen då de bara hör en siren och ser blåljusen. Den senare situationen kan säkert uppfattas som mer stressande än att bli påmind i god tid. Tjänsten har ett uppenbart samhälleligt intresse

Det är denna typ av innovativa produkter Sverige behöver mer av. Den bygger på ett gammalt behov och gammal teknik; blåljuspersonal har svårt att komma fram i tät trafik och alla bilar har sedan länge en FM-radio. Det innovativa är att koppla samman ett gammalt behov och äldre teknik med ny teknik och ett nytt sätt att använda den. Den är lätt att installera och lätt att använda för alla parter.

Växande problem

Den trånga sektorn är att all radioanvändning kräver tillstånd av en myndighet. Eftersom problematiken vid utryckningskörning är ett globalt och växande problem, så har myndigheter i en rad länder sett positivt på den begränsade radioanvändning som tjänsten innebär. Den testas och fungerar operativt i Spanien, Sydkorea, Qatar och Förenade Arabemiraten, och i Tyskland och Frankrike utreds förutsättningarna för operativ drift.

I Sverige däremot har verksamheten stannat av. Post- och Telestyrelsen har sagt nej till fortsatta test eftersom Sveriges Radio i ett remissvar menat att tjänsten innebär en störning för deras sändningar. Det är dock svårt att se annat än att denna störning, i form av ett kort avbrott, är marginell.

Tillåt tjänsten

För det första är den sällsynt eftersom det inte är varje dag en bilist hamnar i vägen för ett utryckningsfordon. För det andra rör störningen få bilister, bara de som faktiskt befinner sig i närheten. För det tredje påverkar varningsmeddelandet endast det bilisten lyssnar på under precis den tid meddelandet sänds, därefter återkommer den vanliga sändningen. En ytterligare faktor är att långt ifrån alla bilister lyssnar på just Sveriges Radios sändningar.

Sveriges Radio bör ompröva sin inställning och PTS bör, alldeles oavsett, ge tillstånd för varningstjänsten. Om den tillåts är bedömningen att mellan femton och tjugo räddningstjänster snabbt vill börja använda den. Detta är ett bra exempel på när svensk högskoleforskning tillsammans med statligt riskkapital och statliga forskningsfonder bistår med att utveckla en innovativ tjänst med exportpotential och ett uppenbart samhällsintresse.

Mats Wiking

Riksdagsledamot (S)

Västra Götalands län

Mer om: Debatt Fordon

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt