Preem: ”Vi ska nå våra klimatmål tio år tidigare – andra måste göra samma sak”

2021-11-05 08:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Det blir allt tydligare att takten i omställningen måste gå snabbare. År 2035 ska Preem, en av Sveriges största utsläppare, ha en klimatneutral värdekedja, skriver Preem och Fossilfritt Sverige.

Rapport efter rapport visar att klimatkrisen är ett faktum, och att dagens målsättningar inte räcker för att nå upp till Parisavtalet och stävja den globala uppvärmningen. En färsk rapport från FN:s miljöprogram, UNEP, visar dessutom att världens länder planerar att öka – inte minska – produktionen av fossila bränslen de kommande decennierna.

FN:s generalsekreterare António Guterres har inför klimatmötet som nu inletts i Glasgow skickat ett nödrop till alla världens länder och företag att de nu måste höja ambitionerna, och vi uppmuntrar till detsamma. Det är åter dags för näringslivet att gå längst fram i ledet och skärpa klimatambitionerna.

Preem har en koldioxidintensiv verksamhet, vilket gör företaget till en av Sveriges största utsläppare sett till hela värdekedjan. Raffinaderierna i Göteborg och Lysekil utgör tillsammans Sveriges tredje största utsläppskälla.

Ett teknikskifte bort från flytande vägtransportbränslen är ett måste om vi ska klara de uppsatta klimatmålen. Men elektrifieringen kommer inte kunna ta oss hela vägen fram, och användning av förnybara drivmedel kommer att vara lika viktigt om vi ska klara att ställa om till fossilfria samhällen. Därför är det ytterst viktigt att företag som Preem lyckas med sin omställning, och en tydlig målsättning är ett viktigt första steg.

Preem har länge förstått att utsläppen måste minska. Som första företag i branschen antogs ett mål om att vara klimatneutrala i hela värdekedjan senast år 2045. Företaget deltog därefter i arbetet med hela petroleum- och biodrivmedelsbranschens gemensamma färdplan för fossilfri konkurrenskraft som togs fram inom ramen för Fossilfritt Sverige år 2020.

Men utvecklingen går enormt fort och mycket har hänt sedan dess, det blir allt tydligare att takten måste gå snabbare.

Preem har valt att blicka framåt och se på de stora fördelar som omställningen bär med sig, och har nu beslutat att tidigarelägga sitt klimatmål. År 2035 ska företaget ha en klimatneutral värdekedja, från utvinning till produktion, distribution och användning av produkterna, och det finns konkreta planer på hur målet ska nås.

Verksamhetens fokus ligger nu helt och hållet på projekt och initiativ som aktivt bidrar till klimatmål. I praktiken ska klimatneutralitet uppnås genom fokus på följande prioriterade områden:

1. Anpassa raffinaderierna så att fossil råolja kan bytas ut mot förnybara råvaror

2. Etablera anläggningar för koldioxidinfångning och utvärdera kompenserande åtgärder

3. Ersätta naturgas med förnybar gas och produktion av fossilfri vätgas

4. Anpassa produktionskapaciteten och bredda verksamheten till att inkludera fler produkter och erbjudanden som efterfrågas i ett hållbart samhälle

Att nå målet kommer självklart inte att vara enkelt. Det finns en rad utmaningar och hinder på vägen som måste övervinnas. Det handlar inte minst om politik och regelverk som idag inte tillräckligt stödjer omställningen från fossil drivmedelsproduktion till förnybar.

Exempelvis måste tillståndsprocesserna effektiviseras för att en snabb omställning ska kunna genomföras. Ett annat exempel är den politiska osäkerhet som finns kopplat till råvaror. Här måste politiken visa en tydlig riktning att hållbara restprodukter från både skog-, lantbruk och livsmedelsindustrin ska kunna användas även i framtiden.

Om politik och myndigheter dessutom tar ett större ansvar i att säkerställa hållbara finansieringslösningar för större projekt kan omställningen genomföras i en helt annan takt.

Genom att visa världen att Preem kan ställa om verksamheten och raffinaderierna i Göteborg och Lysekil, kommer vi även kunna bidra till en omställning av fler raffinaderier och närliggande industrier runt om i världen, vilket är en förutsättning för att vi ska nå de globala klimatmålen.

På detta sätt kan Preem, och andra företag, bidra till visionen om att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland men också skapa lönsamhet och fortsatt sysselsättning i en bransch under omställning.

Preem tar nu steget mot framtiden och bidrar till att genomföra branschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft och vi hoppas att fler företag är beredda att också skruva åt sina mål och höja tempot i omställningen. Ju fler som deltar i loppet desto fortare går det.

Magnus Heimburg, vd och koncernchef, Preem

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Mer om: Debatt Miljö

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt