Peter Eriksson – så ökar du takten i bostadsbyggandet

2016-05-25 13:44  
Anders Persson, näringspolitisk chef Svenska Teknik&Designföretagen

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Regeringens nya bostadsminister Peter Eriksson har en gigantisk utmaning framför sig. Bedömningen är att det behöver byggas 700 000 bostäder de kommande tio åren. Till det kommer infrastrukturinvesteringar och allt runtomkring som skapar attraktiva livsmiljöer, skriver Anders Persson, Näringspolitisk chef Svenska Teknik&Designföretagen.

En ny bostadsminister är på plats, miljöpartisten Peter Eriksson, som även får ansvaret för digitaliseringsfrågorna. Nu är det dags att sätta bostadsbyggandet högst på den politiska agendan och gå från ord till handling.

Mehmet Kaplan lämnade uppdraget som bostads- och stadsutvecklingsminister för drygt fem veckor sedan. Bostadsbristen i Sverige är stor och utgör ett växande problem. De negativa återverkningarna för både samhälle, företag och privatpersoner blir allt tydligare.

Sverige kommer förlora både företagande och sysselsättning om inget görs omgående. Bedömningen är att det behöver byggas 700 000 bostäder de kommande tio åren. Till det kommer infrastrukturinvesteringar och allt runtomkring som skapar attraktiva livsmiljöer och ett fungerande samhälle. Det är en gigantisk utmaning för alla som på något sätt involveras i processen av byggandet av bostäder.

Få frågor har kopplingar till så många politikområden som bostadspolitiken. Det konstaterades i rapporten, ”Fem fel med bostadspolitiken”, som togs fram på uppdrag av Svenska Teknik&Designföretagen. Bostadspolitiken är uppdelad mellan många aktörer. Marknaden ansvarar för byggandet, kommunerna för marken, staten för skatter och regelverk och Riksbanken och Finansinspektionen för de finansiella villkoren för hushållen. En av slutsatserna som dras i rapporten är att det inte finns en sammanhållen bostadspolitik. Det behövs en politik där alla åtgärder drar åt samma håll.

I vårt bostadspolitiska program har vi ett antal förslag som vi menar skulle kunna öka takten i bostadsbyggandet, förenkla vägen dit och förbättra bostadsmarknadens funktionssätt.

Bygg livsmiljöer som sätter människors behov i centrum. Bostäderna behöver hamna i ett sammanhang som skapar en attraktiv livsmiljö för dem som ska bo i de områden som ska byggas. Många områden som byggdes under miljonprogrammet består av likriktade hus och gles bebyggelse i något som i många fall liknar bostadsöar. Miljonprogrammet gav många bostäder men som attraktiva livsmiljöer nådde många av dem inte ända fram. Vi måste lära oss av detta, och ta nästa steg.

Förtäta och utnyttja befintlig infrastruktur. Städerna, behöver användas på ett effektivare sätt än det görs idag. Det innebär att städerna behöver förtätas genom att exempelvis bygga högre i attraktiva områden. Framför allt där det redan finns en fungerande infrastruktur.

Minska regelkrångel och släpp fram innovativa bostadslösningar.
Vi behöver komma bort från en planprocess som reglerar upplåtelseformer, storlek på lägenheter och utseende. Ge de privata aktörerna som är inblandade i processen större frihet att ta fram förslag på lösningar.  Här är även digitaliseringen ett viktigt verktyg.

Öka rörligheten och skapa en bättre fungerande bostadsmarknad. En ny och bättre bostadspolitik behöver också ta hänsyn till hur olika skatter påverkar flyttbeteendet. Här är en översyn nödvändig så att befintligt bestånd nyttjas på ett bättre och effektivare sätt än idag. Det pågår en dialog mellan Allianspartier och regeringen men det finns en uppenbar risk de förslag som kommer fram blir allt för marginella och försiktiga. Den så kallade flyttskatten är ett exempel på hur skattesystemet kan skapa extremt hämmande inlåsningseffekter som starkt bidragit till den situation vi har idag.

Att ta fram en ny bostadspolitik är inget som görs i en handvändning, därför är det viktigt att komma igång direkt. Det finns ingen tid att förlora.

Anders Persson
Näringspolitisk chef Svenska Teknik&Designföretagen

Mer om: Debatt Bostad

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt