Per Kågeson: Sluta favorisera svensk solkraft

2015-01-20 16:57  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Naturskyddsföreningen ägnar sig åt miljöpopulism. Deras utsagor om solkraft i Sverige är mer fördummande än upplysande, enligt Per Kågeson fil.dr i miljö- och energisystemanalys.

Naturskyddsföreningens nya bok ”Solrevolution” överdriver möjligheterna att producera el från solceller i Sverige. Solkraften kommer att utgöra en viktig del av lösningen på världens energiproblem, men utsagorna i boken om dess roll i Sverige är mera fördummande än upplysande.

Kostnaden för solceller har minskat påtagligt och de kommer att få stor betydelse för elförsörjningen i områden där solinflödet är någorlunda jämnt fördelat över året och maxeffekten tidsmässigt sammanfaller väl med efterfrågan. Men dessa förhållanden gäller inte hos oss.

Boken tar upp solkraft i en rad länder men redovisar varken skillnader i solinflöde mellan olika regioner eller över årets månader. Inte heller får läsaren veta att verkningsgraden påverkas av solvinkeln, av ljusets färdsträcka genom atmosfären och av skuggning. Istället påstås att ”en installation i öst-västlig riktning kan fungera lika bra” som att bygga i söderläge. Detta är grovt felaktigt!

Solföljare kan öka elproduktionen med 30-40 procent. Det visar betydelsen av riktning mot solen. Fast orientering mot väst eller öst innebär att utbytet blir mycket mindre under främst höst och vår och noll under vintern. Det är en naturlig följd av att solvinkeln under dessa årstider är mycket låg eller negativ under morgonen och seneftermiddagen.

I Uppsala (60° nord) är solvinkeln vid vår- och höstdagjämningen 30 grader mitt på dagen och bara under 6 timmar är den 20 grader eller mer. Det innebär att utbytet vid orientering mot väster eller öster blir väldigt litet och kräver att panelerna lutar 70-80 grader mot horisontalplanet (alltså väggmontering). Risken för skuggning blir i många fall stor. Uppsala kan jämföras med Prag och Neapel där maxvinkeln vid samma tidpunkt är 40 respektive 50 grader.

Sverige ligger norr om 55° nord och förutsättningarna skiljer sig markant från dem som gäller längre söderut genom att solinflödet är mycket ojämnt fördelat över året och i ringa grad överensstämmer med elbehovets tidsmässiga fördelning. Men som tur är bor bara ca 1,5 procent av världsbefolkningen norr om 55:e breddgraden!

Solceller i Sverige kan ge betydande bidrag sommartid men bidrar i ringa grad under den kalla årstiden då elbehovet är mycket större. Det leder till effektöverskott sommartid och brist på vintern. Batterier kan användas för att lagra el till nattens behov och till att spara el från soliga till molniga dagar, men inte för årstidslagring.

Naturskyddsföreningen förordar subventioner till solel. Men dessa förvärrar effektobalansen och gör det svårare att finansiera elproduktion som bidrar till vinterbehovet. Vindkraft är i detta avseende mycket bättre, eftersom det blåser mer vintertid än under sommaren. Kraftvärme, som generar både el och värme, är perfekt genom att elproduktionen ökar med sjunkande utomhustemperatur.

Solel bör inte subventioneras på annat sätt än att kommersiell produktion får elcertifikat och att den som producerar för eget bruk kan utnyttja ROT-avdrag samt slippa elskatt, moms och kostnader för elcertifikat och rörlig nätkostnad. För hushåll i södra halvan av landet innebär detta att man kan slippa utgifter på 80-90 öre per kWh, vilket motsvarar ungefär halva produktionskostnaden. Så varför spä på med statligt stöd som snedvrider konkurrensen med andra koldioxidfria kraftslag?

Naturskyddsföreningen förordar dessutom nettodebitering av el. Om sådan sker genom kvittning kWh mot kWh, oavsett ekonomiskt värde, uppkommer en betydande förmögenhetsöverföring, eftersom värdet på el i framtiden kommer att vara mycket högre i januari än under soliga sommardagar med överskott.

Däremot bör man kunna tillämpa en nettodebitering som utgår från det vid varje tidpunkt aktuella priset (exkl. skatt) på inmatad respektive uttagen el. Det innebär att solkraftleverantören ersätts för det värde som faktiskt levereras och tvingas betala för att få leverera el till nätet under överskottstimmar då elpriset är negativt.

Naturskyddsföreningen är en viktig opinionsbildare som med boken Solrevolution tyvärr ägnar sig åt miljöpopulism.

Per Kågeson, fil.dr i miljö- och energisystemanalys

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt