”Onlineutbildning – mer än bara nätkurser”

2015-01-30 15:18  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Det är fel att avfärda onlineutbildning som enbart ett billigt alternativ till konventionell utbildning. Den nya tekniken används för att utveckla både pedagogik och affärsmodeller, visar vår studie. De svenska universiteten står inför stora omvälvningar, skriver Christian Sandström, Chalmers och Evelina Stadin, Forskningsinstitutet Ratio.

De svenska universiteten står inför stora omvälvningar som följd av den digitala teknikens utveckling. Tillgängligheten till utbildning ökar, kostnaderna sjunker och individualiseringen underlättas.

Digital teknik får allt större påverkan på den högre utbildningen. En rapport från Forskningsinstitutet Ratio visar att ny teknik skapat utrymme för nya aktörer på den amerikanska utbildningsmarknaden. Pedagogiken har förändrats, därmed också kostnadsstrukturen och erbjudandet till studenterna.

Vi kan förutse en liknande utveckling i Sverige när utbildning blir mer tillgänglig. Det kan få stor betydelse för det livslånga lärandet och kan underlätta matchningen mot arbetsmarknadens behov av kompetens. Men det utmanar också utbildningssystemet som det ser ut i dag.

Digitaliseringen tillåter mer individualisering i utbildningen, ett större fokus på generiska färdigheter och tätare samarbeten mellan universiteten och arbetsmarknaden. Den nya tekniken har gjort det enklare att vidareutbilda sig och byta karriärväg.

Det finns numera undervisningsplattformar där internationellt framstående universitet tillhandahåller onlineutbildning gratis via så kallade MOOC:S, Massive Open Online Courses. Flera svenska universitet har utvecklat egna MOOC:s, t ex Chalmers, Lunds universitet och Karolinska Institutet.

Rapporten ”Mer än bara MOOC:s”, baserad på en fältstudie i USA, visar att digitaliseringen kan få genomgripande konsekvenser. Det är fel att avfärda onlineutbildning som enbart ett lågkostnadsalternativ till konventionell utbildning. Nya aktörer har tagit sig in på marknaden och använder tekniken för att utveckla olika pedagogiska inriktningar och nya affärsmodeller.

Nystartade Minerva Project har som mål att med den digitala teknikens hjälp konkurrera med prestigefyllda amerikanska universitet, som Harvard. Studenterna tillägnar sig information online medan utbildningen bygger på aktivt deltagande, kritiskt tänkande och kommunikation. Med satellitcampus i flera olika världsdelar förbereds studenterna för en internationell arbetsmarknad.

En annan onlineaktör är University of Phoenix. De satsar på en tätare integration med arbetsmarknaden och ökad individualisering av utbildningen. Studenter får personliga studieplaner och undervisningen är interaktiv. College for America har tagit steget fullt ut mot arbetsmarknaden och rekryterar studenter via partnerskap med arbetsgivare.

En annan trend är fragmentiseringen av det amerikanska utbildningssystemet, som en följd av digitaliseringen. På Southern New Hampshire University är bara en av tio lärare anställda, övriga nära 1000 lärare är löst kopplade till universitet. På så vis kan de erbjuda ett brett utbildningsutbud utan en stor kostnadsmassa.

Om digitaliseringen används på rätt sätt finns det stora möjligheter att förbättra den svenska högre utbildningen, beträffande såväl kostnader som kvalitet och relevans för arbetsmarknaden. De svenska universiteten står inför stora omvälvningar, nu gäller det att ta vara på den enorma potential som digitaliseringen medför.

Christian Sandström, docent i Technology Management vid Chalmers Tekniska Högskola

Evelina Stadin, Forskningsinstitutet Ratio

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt