”Ökade skador med gröna omställningen”

2017-11-07 17:16  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Ska en storskalig grön, och svindyr, omställning få ske med följden att våra älvar sönderregleras, undrar Klas Roudén.

Baylans och Energikommissionens storskaliga omställning med vind- och solkraft, men utan kärnkraft, kräver en kraftig ökning av älvarnas korttidsreglering. Inte bara ett allt hårdare utnyttjande av dagens vattendomar, utan det torde även krävas en del nya och mera frikostiga domar beträffande vattennivå- och flödesförändringarna.

Denna kontroversiella fråga är helt mörklagd i slutrapporten, men framgår desto klarare av Swecos högkvalitativa rapport ”100 % förnybart” 2017-06-15. Liknande slutsatser har även framkommit i artiklar på Energiföretagens debattforum Second Opinion.

Sedan decennier är alla våra stora älvar med kraftstationer norrut från Dalälven och Klarälven korttidsreglerade i olika omfattning liksom vissa vattendrag i söder; alltifrån mycket stora och snabba ändringar i vattenföring och -nivåer till reglering med nästan konstanta nivåer. Endast reglering enligt mycket noggranna vattendomar tillåts.

Korttidsregleringen medför en stor påfrestning för vattendragens totala ekosystem, med störningar i fisket, olägenheter för närboende, förfulning och på känsliga älvsträckor erosion av strandzoner mm.

En ytterligare bekräftelse på betydelsen av att i första hand behålla dagens reglerkraftpotential, men även att utnyttja denna hårdare samt sannolikt även öka den genom mera frikostiga vattendomar, ges nu också av den oro som Vattenkraftföretagen uttrycker inför målkonflikten mellan reglerbehovet och miljökraven i Natura 2000. Man känner en stark oro, speciellt för 255 prioriterade kraftverk med högst bidrag till reglerkraften.

Vid inskränkningar för vissa sådana stationer är det knappast troligt att dessa skulle kompenseras med en mera liberal reglering i andra och framförallt inte med en total ökning av dagens korttidsreglering.

Men utan en total ökning av dagens korttidsreglering kan Energikommissionens storskaliga gröna omställning inte genomföras.

Om programmet ändå skulle tillåtas av berörda myndigheter, ökar omfattningen förstås drastiskt av problemen i framförallt våra nio storälvar beträffande ovan nämnda ekologiska, sociala och estetiska faktorer.

Ska en storskalig grön, och svindyr, omställning få ske med sönderreglering av våra storälvar som följd?

Klas Roudén, civilingenjör, tidigare på Vattenfall

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt