”Ökad produktion av biodrivmedel kan ge 10 000 nya jobb”

2014-09-09 05:19  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Det finns konkreta projekt för produktion av avancerade biodrivmedel med investeringar på nära 20 miljarder kronor. Projektägarna väntar bara på politiskt ledarskap, skriver Gustav Melin, vd Svebio och Jan Lindstedt, ordförande i BioDriv.

Valrörelsen är i full gång och i år tycks det förekomma fler myter än någonsin i miljö- och klimatdebatten. De grova felaktigheter om biodrivmedel som har presenterats som fakta i debatten måste bemötas.

I SVT:s intervju med Stefan Löfven häromveckan (31/8) påstods det att biodrivmedel inte bidrar till att skapa jobb. Detta absurda påstående lyftes fram som ett faktum trots att det finns otaliga bevis för motsatsen. Satsningar på biodrivmedel har tydliga sysselsättningseffekter och får inte nonchaleras i arbetsmarknadspolitiken.

Bioenergi står idag för en tredjedel av svensk energianvändning och bidrar till tusentals arbetstillfällen i hela landet. I takt med att de 12 miljoner kubikmeter oljeprodukter som används i Sverige ska ersättas med förnybar energi finns en enorm potential för ökad sysselsättning, förbättrad handelsbalans och en fortsatt reduktion av utsläppen av växthusgaser. Detta kan tyckas vara en självklarhet, men ifrågasattes kraftigt i intervjun med socialdemokraternas partiledare som fick försvara de positiva argumenten med biobränslen.

De uppskattningar som gjorts tidigare säger att biobränslekedjan för uppvärmning skapar ungefär 300 arbetstillfällen per TWh värme. Dessa arbetstillfällen återfinns i bränslets hela livscykel, från skogsbruket till värmeverkets leverans av värme. Fjärrvärmen, som finns i alla städer och tätorter, försörjs till största del med biobränslen.

En sektor som fortfarande är kraftigt fossilberoende är den svenska transportsektorn som i dag brukar cirka 80 TWh fossil energi per år. Om dessa fossila drivmedel skulle ersättas med biodrivmedel skulle det motsvara 24 000 arbetstillfällen. All bensin och diesel kommer dock inte att ersättas med biodrivmedel. Effektivisering och elektrifiering kommer att minska behovet av drivmedel.

Statliga utredningen om en fossilfri fordonstrafik räknar med att vi år 2030 kommer att använda omkring 20 TWh biodrivmedel, men att potentialen för ökad inhemsk produktion uppgår till cirka 25 - 30 TWh. Med samma sätt att räkna motsvarar den ökade produktionen 7 500 – 9 000 nya arbetstillfällen. Räknar vi med de indirekta jobben blir antalet arbetstillfällen mer än 10 000.

Det finns i dag ett antal planerade konkreta projekt för produktion av avancerade biodrivmedel som är redo för genomförande. Det rör sig om investeringar på nära 20 miljarder kronor som skulle kunna utveckla svensk industri och placera oss i framkant i den globala utvecklingen. Projektägarna är redo att sätta spaden i jorden men väntar på politisk tydlighet, ledarskap och rätt styrmedel på marknaden.

Här är de konkreta projekt vi avser:

• Nordisk Etanol och Biogas, Karlshamn. Spannmåls- och halmbaserad kombinerad etanol- och biogasanläggning.

• Värmlandsmetanol, Hagfors. Förgasning av skogsråvara för produktion av metanol.

• Domsjö/Chemrec, Örnsköldsvik. DME/Metanol från svartlutsförgasning.

• Billerud Pyrogrot, Norrköping. Pyrolysolja från skogsråvara.

• GoBiGas 2,Göteborg. Storskalig fortsättning på GoBiGas 1, förgasning av skogsråvara för biometan.

• NBE, Sveg. Etanolanläggning från cellulosa.

• E.ON, Skåne. Förgasning av skogsråvara för biometan.

Listan på projekt visar att det finns en stor bredd i råvaror, omvandlingstekniker och slutprodukter. Sverige är för närvarande inte i behov av ytterligare mer forskning och demonstrationsanläggningar. Det som behövs nu är stabila förutsättningar för de investerare som står redo att bygga nya storskaliga anläggningar. På så sätt kan potentialen realiseras för nya jobb inom råvaruproduktion och bränsleförädling. Det handlar om jobb inom industri, transport och areella näringar. Det gäller naturligtvis även de många arbetstillfällen som skapas inom bygg- och anläggningsindustrin när fabrikerna byggs.

Om de nödvändiga politiska ramarna kan slås fast så kommer de många jobben i bioenergibranschen skapas inom en nära framtid. Det innebär arbetstillfällen i hela landet, inte minst på landsbygden och i mindre orter, där det ofta är svårt att tillföra nya arbetstillfällen.

Om Sverige ska kunna nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och behålla sin ledande position internationellt inom bioenergiområdet krävs det politiska ställningstaganden för långsiktiga villkor och delmål för användningen av förnybar energi redan under början av den kommande mandatperioden.

Därför efterfrågar vi nu tydliga besked av de politiska partier som gör anspråk på regeringsmakten: vad avser ni göra för att realisera den identifierade potentialen i svensk biodrivmedelsindustri?

Gustav Melin, vd Svebio

Jan Lindstedt, ordförande i BioDriv

Mer om: Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt