”Och vem ska stötta oss uppfinnare då?”

2013-04-22 10:36  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Skärpning Annie Lööf och Stefan Löfven. Ni har tunnelseende och har totalt missat att det är fristående uppfinnare som startar nya teknikföretag i Sverige, skriver Örjan Strandberg.

Både Alliansen och Socialdemokraterna bygger sina innovationsprogram på nedärvt tunnelseende, där semantiken - till att börja med - är direkt felaktig.

Att satsa på ”innovation” betyder bokstavligen att satsa på uppfinningar som redan är ute på marknaden. Ingen av er använder överhuvudtaget orden ”uppfinningar” eller ”uppfinnare” i era skrivelser, trots att båda är förutsättningen för innovation.

Jag repeterar: Innovationer är uppfinningar som redan omsätts ute på marknaden. Lägger man upp en strategi att satsa på det som redan är kommersialiserat, är man faktiskt för sent ute.

Det är de uppfinningar som ännu inte finns på marknaden som är nyckeln till Sveriges återerövrande av toppositionen som världens innovationstätaste land per capita.

Såväl Lööf som Löfven har uppenbarligen även försetts med bristfällig historisk fakta från sina rådgivare i frågan. Båda har definierat Näringsliv - Akademi - Staten som den trojka som ska leverera framtiden i fråga om teknologisk tillväxt. Som sagt: uppfinnaren finns inte alls med.

Antingen vet man inte, eller också väljer man helt enkelt att ignorera två dokumenterade fakta:

? Färre än 20 procent av nya teknikföretag kommer ur högskolor och universitet. Lejonparten, 80 procent, kommer från fristående uppfinnare, 30 procent, samt företag på marknaden, 50.

? Fler än 90 procent av de svenska välståndsgrundande innovationerna under 1900-talet kommer från fristående, individuella uppfinnare. Andelen sprungen ur Akademier är mindre än 10 procent.

Jag påstår att det inte är en kostnadseffektiv innovationsstrategi att allokera praktiskt taget allt statligt FoU-stöd till en part som, historiskt sett, endast levererar ett tioprocentigt utfall, medan den grupp som dokumenterat har genererat den största andelen av vår tekniska tillväxt, styvmoderligt tilldelas kaffepengar. Ett exempel på detta är verifieringsstödet som för individen uppgår till cirka 15 000 kronor, medan motsvarande belopp på en institution är 500 000 kronor.

SUF har med sin nyligen publicerade rapport ”Uppfinningars betydelse för Sverige” visat på behovet av ett utökat stöd för sina 3000 medlemmar, Sveriges fristående innovatörer.

Det känns skamligt internationellt att Sveriges individuella uppfinnare, organiserade i världens äldsta uppfinnareförening, SUF, har hamnat i en livegen tillvaro.

All stimulans, allt rådgivnings- och utbildningsarbete tvingas ske på ideell basis det vill säga helt obetalt, medan staten distribuerar hela 9 miljarder kronor årligen till att stimulera forskning och utveckling hos bland annat landets läro- och forskningsinstitutioner.

Hur betrodd är då den individuella uppfinnaren hos Staten? Jo, med ömkansvärda 3,6 procent, eller cirka 330 miljoner kronor i stödpengar under 2012. Utifrån ovan nämnda SCB-siffror blir andelen istället 1,1 procent av FoU-stödet.

Vare sig Alliansen eller tidigare regeringar har förstått att säkra vare sig innovatörskårens nuvarande existens eller framtida återväxt, genom ett permanent stöd.

Ekonomiskt stöd till riksdagspartier ser man som en självklarhet, men att investera i vår framtida tekniska, mediciniska och finansiella välfärd genom den blygsamma ”försäkringspremie” ett organisationsstöd till uppfinnarna skulle innebära, är uppenbarligen något man inte ser någon mening med.

Vi har inte ens fått en reaktion på den blygsamma propå som SUF har framställt, där SUF äskar 50 miljoner kronor som årlig administrativ resurs för landets 3000 uppfinnare. Ett belopp som var och en av de akademiska institutionerna årligen uppbär.

Alliansen och oppositionen letar under gatlyktan efter nyckeln, istället för i mörkret där man har tappat den. Om ni verkligen menar allvar med era respektive innovationsstrategier, måste prestige sväljas och omvärderingar göras.

Som medborgare och som uppfinnare vägrar jag se mina skattemedel investeras för vår framtid, i ekonomiska stödproportioner som bygger på nedärvt tunnelseende i avsaknad av faktiskt underlag.

Jag uppmanar allians och opposition att omgående analysera i vilka proportioner den svenska välfärden, näringslivstillväxten och de teknologiska lösningarna statistiskt har levererats, ifråga om akademin i förhållande till de fristående uppfinnarna.

Vänligen använd sedan detta underlag för att ta fram och presentera - helst före riksdagsvalet - en reviderad, kostnadseffektiv strategi, som speglar de faktiska förhållandena vad gäller innovationers ursprung, så att ekonomiskt stöd för innovation också omfattar landets uppfinnare. För Sveriges bästa.

Örjan Strandberg, ordförande för STIK,

Stockholms Innovatörskrets, lokalförening under SUF

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt