”Nya elområden i Sverige – ökat pris för Barsebäcksavvecklingen”

2011-11-03 06:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Först ska vi betala de ökade investeringarna i elnätet och sedan dessutom få en högre elprisnivå på grund av dessa investeringar. Elkonsumenterna drabbas dubbelt och den svenska elintensiva industrin tvingas till nedläggning, skriver Klas Rouden civilingenjör i Bromma.

Orsakerna till det tokiga införandet av olika elområden i Sverige är i huvudsak:

* Den politiska avvecklingen av Barsebäcksreaktorerna. 1200 MW produktionskapacitet försvann samt dessutom minst 300 MW överföringsförmåga norrifrån till det sydligaste bristområdet. Ägaren Sydkraft (senare tyska Eon ) ersattes till fullo av skattebetalarna för produktionsbortfallet genom motsvarande ägarskap i Ringhals produktion. För att klara av elförsörjningen i området tvingas tidvis Svenska Kraftnät, SvK, att begränsa exporten till den europeiska kontinenten.

* Sveriges medlemskap i EU och anmälan av Dansk Energi. Efter anmälan av branschorganisationen Dansk Energi, DE, till EU-kommissionen om en i deras tycke diskriminerande begränsning av exportkapaciteten till Själland dömde kommissionen SvK att införa olika elområden i Sverige. Domen föregicks av en långdragen process mellan DE och SvK via kommissionen, där DE bland annat helt fräckt hävdade det orimliga i att få behålla oförändrad exportkapacitet i två 400 kV kablar i Öresund, anlagda vid tillkomsten av Barsebäck, trots att man tillsammans med svenska politiker drivit igenom en avveckling av dess reaktorer.

* Avregleringen av elmarknaden. Denna har tillsammans med ökande och nya skattesatser kraftigt ökat elprisnivån, vilket speciellt gynnat elproducenterna, som nu gärna ser fram emot en ännu högre nivå, speciellt i de två södra elområdena med den största elkonsumtionen. Elmarknaden, sett ur dessa producenters perspektiv, har därför helt saknat motiv för att argumentera mot införandet av elområden eller att stödja SvK i dess försök att förhindra detta.

Bland de djupt olyckliga konsekvenserna för de svenska elkonsumenterna av införandet av elområden samt av att det mesta numera bestäms i Bryssel kan nämnas:

- mycket kostsamma investeringar i stamnätet och utlandsförbindelser för att öka exportkapaciteten

- i allmänhet ökande elprisnivå, alltmer närmande sig kontinentens högre, vid nämnda ökade exportkapacitet

- ökande konkurrens om reglerkapacitet i vattenkraft för kontinentens vindkraft, vilket därigenom äventyrar det snart kraftigt ökade behovet för reglering av svensk vindkraft

Vi drabbas alltså dubbelt; först ska vi betala nämnda ökade investeringar och sedan dessutom få en högre elprisnivå på grund av dessa investeringar.

Visserligen medför dessa arbetstillfällen samt täcker till viss del ett ökat internt svenskt överföringsbehov, men diktaten från Bryssel beträffande ökad exportkapacitet, vilka vi nu sväljer, fortsätter att dränera landet på vår elkraft och driver upp prisnivån för svenska elkonsumenter samt orsakar nedläggning av elintensiv svensk industri.

Klas Roudén, civilingenjör Bromma

Mer om: Debatt Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt