”Nu gäller det att stoppa flödet av fosfor till Östersjön”

2015-02-18 09:43  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

SVAR PÅ TAL. Artikeln ”Svensk teknik ska stoppa fosfor till Östersjön” möttes av invändningar och frågor i läsarkommentarerna. Här kommer raka svar till läsarna från Gunno Renman, professor, Mark- och vattenteknik, KTH och Anders Norén, vd Bioptech.

Stora mängder fosfor läcker ut från länderna runt  Östersjön vilket medför övergödning och döda havsbottnar. Artikeln om hur svenska fosforfilter av Polonite från Bioptech ska stoppa ryska fosforutsläpp från att nå Östersjön väckte frågor i kommentarsfälten. Filtermaterialet Polonite skapas av bergarten Opoka som är ett kalciumsilikat. Tekniken gör det möjligt att rena fosfor utan kemikalier och skapa ett naturligt kretslopp för fosfor.

SignaturenFia” är orolig att bergarten Opoka ska ta slut. Fia bör vara mer orolig för att järn- och aluminiumfyndigheterna i världen ska ta slut, det vill säga råvaror för tillverkning av järnklorid och aluminiumsulfat som är fällningskemikalier i reningsverken idag. Samma sak gäller fyndigheterna av magnesium som krävs för struvitutfällning som Fia menar är ett bättre sätt att utvinna fosfor. Utan att gå in på geologiska fakta kan vi intyga att det finns långt mer Opoka (och motsvarande bergarter) i världen än alla samlade tillgångar av järn och bauxit (aluminiumråvara).

Att tillverka kemikalierna för kemfällning, som är den dominerande fosforreningsmetoden i dag, är mer energikrävande än att tillverka Polonite. Dessutom binder kemikalierna fosfor så hårt att det blir omöjligt att skapa ett direkt kretslopp för fosfor. Även struvit-framställning kräver mycket energi, inte bara vid framställning av kemikalierna utan också vid själva behandlingen av vattnet. Struvit-framställning bör dessutom ses som ett sätt att utvinna fosfor ur fosforrika vatten och inte som en lösning för att rena vattnet. Filterbäddstekniken kan både rena och utvinna, vilket är en av fördelarna och gör tekniken unik.

Fia skriver att det går åt mycket mineral eftersom en vanlig familjevilla måste byta filtret två till tre gånger per år. Det stämmer inte. För ett hushåll med fem personer i ett område med normal skyddsnivå räcker det att byta filtret vart fjärde år. För mindre hushåll kan bytesintervallen vara ännu längre.

Vid de ryska deponierna för kycklinggödsel som läcker stora mängder fosfor i Östersjön är det omöjligt att använda el. Nu gäller det att stoppa flödet av fosfor och då kommer ingen långt med struvitmetoden eller annan tekniskt avancerad lösning som kräver el. Vid den ryska kycklingfarmen kommer Bioptech att kunna utvinna minst sex ton fosfor per år utan att använda en enda elektrisk anordning. Detta är en ekosystemtjänst som det finns få konkurrenter till i dag.

Inget annat filtermaterial för fosforbindning har studerats så noggrant som Polonite. Det finns hittills tre doktorsavhandlingar utgivna i Sverige och en i Polen. Det är bevisat att fosforn binds som kalciumfosfater och ger i jordbruksmark en långsam gödning till växterna. Dessutom ger Polonite bonuseffekter såsom kalk, makro- och mikronäringsämnen till marken.

Gunno Renman, Professor, Mark- och vattenteknik, KTH

Anders Norén, VD Bioptech

Fosforutvinning i reningsverk

Struvitutfällning är en metod för utvinning av fosfor i avloppsreningsverk. Fosfor utvinns i form av granulerad struvit ur rejektet från slamavvattningen. Utvunnen struvitgranulat kan användas som gödselmedel utan ytterligare behandling. Spridningen på åkermark sker med konventionella fastgödselspridare.

Källa: Sweco

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt