”Nu avgörs det hur framgångsrikt Sverige blir i framtiden”

2017-10-04 15:32  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Ungdomar går utan jobb samtidigt som företag som Scania och Astra Zeneca har stort behov av att hitta rätt utbildad arbetskraft. Vem tar ansvar för att hjälpa ungdomar till rätt utbildning och karriär, undrar bland andra Leif Östling, Södertälje Science Park, och Boel Godner, Södertälje kommun.

Dagens unga har en positiv syn på företagens roll i samhället, men det finns också en förväntan på att företagen tar ansvar. På frågan om hur vi ska hantera framtidens viktigaste utmaningar såsom klimatet, sysselsättningen och välfärden, så finns ett stort förtroende för att näringslivet kommer att agera, och vara en viktig del av lösningen. Det är positivt. Men det kräver samverkan.

En av de viktigaste utmaningarna Sverige står inför i dag är att få in våra unga på arbetsmarknaden. Vi har flera framgångsrika, globala storföretag som både direkt och indirekt sysselsätter många människor. Ett antal nya innovativa teknikföretag har växt fram och snabbt nått internationell framgång. En av framgångsfaktorerna har varit en hög teknisk och naturvetenskaplig kompetens, vilket skapat nya företag, nya jobb och välfärd för Sverige. Men i dag finns det ett stort gap mellan företagens behov och tillgången på arbetskraft med rätt utbildning.

Södertälje och Sverige måste säkra framtidens kompetensförsörjning inom teknik och naturvetenskap genom att tidigt väcka elevers intresse för området i skolans alla stadier. Det finns ett behov av att erbjuda rätt utbildningar men också att motivera, engagera och hjälpa elever att tidigt se tydliga utbildnings- och karriärvägar som leder till intressanta och kvalificerade jobb.

För att väcka elevernas intresse för dessa frågor har vi – Scania, Astra Zeneca, KTH, Acturum och Södertälje kommun – genom vårt nya gemensamma utvecklingsbolag, Södertälje Science Park AB, utvecklat konceptet Science Week för skolan.

Under tre dagar i september engagerar vi hela kommunen och låter alla Södertäljes 2 300 gymnasieelever delta i framtidsorienterande workshoper, seminarier och studiebesök på Södertälje Science Park. Temat är hållbarhet som kopplas till forskning, innovation och utveckling inom teknik och naturvetenskap.

Scania och Astra Zeneca erbjuder eleverna delaktighet i innovativa workshoper och framtidsvisionära föreläsningar. Södertälje kommun engagerar eleverna i hur staden kan växa och utvecklas i en hållbar riktning.

KTH ger ett axplock av olika teknikföreläsningar för att stimulera till högre studier. Vi skapar också individuella lunchmöten mellan yrkesverksamma och elever för att ge inspiration till framtida utbildningar och möjligheter och att erbjuda förebilder i näringslivet. Vår ambition är att skapa intresse och förståelse för teknik och naturvetenskap i bred bemärkelse.

Södertälje Science Park utgör en samverkansarena för näringsliv, akademi och samhälle, och har därmed möjligheten att genomföra gränsöverskridande samhällsprojekt. Vi tror att dessa konkreta aktiviteter kan så frön till ett ökat intresse för teknik och naturvetenskap hos Södertäljes elever – framtidens talanger.

Därför vill vi utmana skola, näringsliv och akademi i övriga Sverige att bli en del av lösningen – att långsiktigt jobba tillsammans för att säkerställa ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige.

Södertälje Science Parks styrelse:

Leif Östling, ordförande, Södertälje Science Park.

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S), Södertälje kommun.

Lars-Henrik Jörnving, vice president, Global Industrial Development, Scania.

Peter Holmstedt, adj professor, KTH Södertälje.

Per Alfredsson, VP Emea Supply, Astra Zeneca Operations.

Stephan Tolstoy, ordförande, Acturum.

Rickard Sundbom, stadsdirektör, Södertälje.

Dr. Kristina Palm, prefekt, hållbar produktionsutveckling, KTH Södertälje.

Marianne Ekstedt, Director Employer Branding, Scania Academy, Scania.

Peter Alvarsson, Head of Operational Excellence & Lean, Astra Zeneca Sweden Operations.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt