Norge: Viktigt att vi inför digitalradion tillsammans

2015-06-09 14:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Sverige, Danmark och Norge bör inom fem år gemensamt gå över från analog marksänd radio via FM-bandet till digital radio med dab+, skriver Øyvind Vasaasen på norska radion, NRK.

I april i år beslutade den norska regeringen att 2017 släcka FM-nätet för de rikstäckande radiokanalerna och de största lokalradiostationerna, och därmed slutföra övergången från FM till digitalradio/DAB-radionät.

Detta har varit en lång process, styrd av radiobranschens aktörer. Regeringens bidrag i denna process har varit att ställa tydliga krav för att en övergång till marksänd digitalradio ska vara möjlig.

Som både radiochef og distributionschef i Norsk ringkringkasting, NRK, har jag under många år följt utvecklingen i Sverige. NRK har sett det som klart fördelaktigt om digitaliseringsprocessen och övergången till ett digitalt radionät sker parallellt i tid i Sverige, Danmark och Norge.

Den svenska regeringen bereder nu en plan om övergång till digitalradio. En plan som är till förväxling lik den norska regeringsplanen. I sin beredning av denna fråga och efterföljande processer kan Sverige dra lärdom av Norges erfarenheter på området, både positiva och negativa.

När den svenska Riksrevisionen, på eget initiativ, ”beslutade att granska om staten har bidragit till en effektiv övergång till marksänd digitalradio utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och ett lyssnarperspektiv”, var det naturligt att förvänta sig en genomgång av tidigare statliga initiativ och beredningar, av utredningar som inte tidigare har följts upp. Men också genomgång av andra beslut som har influerat processen till marksänd digitalradio i Sverige.

Riksrevisionens rapport borde bland annat ha diskuterat Riksdagens beslut från 2002 om nya riktlinjer för radio och tv under tillståndsperioden 2002–2005, som fick som konsekvens att Dab-sändningarnas täckning blev reducerad från 85 till 35 procent. Dessutom borde Riksrevisionens i sin rapport ha ställt sig frågan om varför den parlamentariska rapporten från 2004 inte följdes upp, utan avslutades med att sittande kulturminister Leif Pagrotsky 2005 stoppade den digitala utbyggnaden.

Riksrevisionen borde också ha diskuterat varför regeringen inte har tagit hänsyn till de årliga rapporterna från Myndigheten för Radio och TV, där det bland annat står att radion bör vidareutvecklas och att dab+ är den bästa tekniken för det. Ingenting av detta står att finna i Riksrevisionens granskningsrapport.

Om den parlamentariska rapporten från 2004 hade följts upp hade det varit möjligt för Sverige, Danmark och Norge att tillsammans och nästan parallellt genomföra en övergång till marksänd digitalradio.

Sett från utsidan kan det bara konstateras att den svenska regeringen har beställt en serie utredningar som alla förordar en övergång till digitalradio. Samtidig kan det också konstateras att det inte verkar finnas någon politiska vilja att genomföra en övergång till marksänd digitalradio. Detta borde också vara ett naturlig tema för Riksrevisjonens rapport.

Riksrevisionen har här valt att aktivt utreda om de rikstäckande radiokanalerna skall digitaliseras och i sådana fall om dab+ är den rätta tekniken, istället för att utföra en granskning av myndigheternas/regeringens kommande beslut i frågan. I sin rapport skriver Riksrevisionen att de har granskat om staten har bidragit till en effektiv övergång till marksänd digtalradio, dock utan att ge ett grundligt svar på frågan. Istället använder Riksrevisionen sin rapport till att ta upp argument som talar emot att släcka FM-nätet.

Här har således Riksrevisionen gått från att granska den svenska staten till att bli en aktör och ta ställning till en sak som skall upp till politiskt behandling.

En annan problematisk sida med rapporten, sett från utsidan, är att det verkar som att Riksrevisionen har gått utanför ramen för sitt mandat genom att påstå att Sverige inte behöver flera kanaler. Frågan om antalet kanaler är en fråga om publicering och om hantering av redaktionellt innehåll som det normalt är upp till ansvarlig utgivare att avgöra.

Om man överför detta till tidningsvärlden skulle det vara som om Riksrevisionen hävdar att innehållet i en tidning måste publiceras samlat istället för att delas upp i flera bilagor (flera kanaler). För en utomstående är det märklig att det inte ställs principiella frågor kring detta och om Riksrevisionens försök att inta en "redaktörsroll".

Riksrevisionens huvudsakliga kritik ser ut att vara att ”regeringen har låtit radiobranschens aktörer i hög utsträckning definiera problembilden och utreda en möjlig övergång”, och ”att det saknas uppdaterade undersökningar om vad nuvarande och potentiella lyssnare önskar och behöver”. I Norge har det varit en förutsättning att det är branschen som har ansvaret för att genomföra digitaliseringsprocessen. Radiostationer är beroende av sina lyssnare och ingen redaktör kommer att genomföra en digitalisering som innebär en förlust av lyssnare och därmed förlust av intäkter.

Staten ska inte styra digitaliseringsprocessen utan bara ge förutsägbara och mätbara krav för genomföriandet.

I sin rapport tar Riksrevisionen också upp de ekonomiske sidorna av en digitalisering och skriver att Teracom är den mest troliga leverantören av ett framtida dab-radionät.

Digital radio är en internationell marknad med flera leverantörer och med stark konkurrens. Man kan fråga sig om det är klokt, som Riksrevisionen gör, att lakoniskt förutsätta att Teracom ska fortsätta som monopolist genom att bygga och driva ett framtida marksänt digitalradionät, istället för att diskutera om det faktiskt kan konkurrensutsättas.

Om någon skulle undra om Riksrevisionen har varit i kontakt med Norkring eller NRK för att få svar på frågor om teknik, ekonomi och möjlig konkurrensutsättelse, så är svaret - nej.

Sverige, Danmark och Norge bör gemensamt genomföra en övergång från analog marksänd radio via FM-bandet till digital marksänd radio med dab+ inom en femårsperiod. Allt ligger klart för att detta skall vara möjligt. Det som nu behövs är politisk vilja och handlingskraft.

Istället för att debattera om dab+ är rätt teknik, bör alla krafter sättas in för att genomföra digitaliseringsprocessen i Sverige och därmed bidra till en gemensam skandinavisk radiodigitalisering.

Øyvind Vasaasen

Distributionschef i NRK och ordförande i Digitalradio Norge

Mer om: FM DAB

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt