”Ni missar kopplingen mellan dubbdäck och buller”

2010-12-06 07:27  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Ulf Berg och Lars Beckman missar i sin artikel helt kopplingen mellan dubbdäck och trafikbuller, enligt Tor Kihlman.

De flesta vet att dubbdäck bullrar mer än odubbade däck. Och det leder till allvarliga hälsoeffekter bland annat i form av hjärt- kärlsjukdomar. Användningen av dubbdäck i Sverige blockerar också möjligheterna att närma sig de långsiktiga mål som riksdagen har satt upp för trafikbuller.

Eftersom dubbade däck sliter kraftigt på vägbanorna tvingas vi i Sverige använda grövre stenmaterial i vägbeläggningarna än vad man har längre söderut i Europa. Det ökar bullret. Därtill kommer dessvärre att de dubbade däcken redan på en vintersäsong ger vägbanorna en struktur som ytterligare förvärrar bullret.

De tystare däck som EU förespråkar kan ge en minskning av däcksbullret med flera decibel, dock inte på svenska vägar med sin grova och speciella ytstruktur.

Totalt innebär detta att personbilars däcksbuller, som är det dominerande bullret på vägar med 50 km/h eller mer, blir 3–4 decibel högre på grund av dubbdäcken.

Och vidare: de så kallade tysta vägbeläggningar, som i stor utsträckning används på särskilt bullriga vägar i tättbebyggt område. kan i praktiken inte användas i Sverige. Redan efter en vintersäsong med dubbdäckstrafik är den bullerdämpande effekten borta. Åtskilliga försök har gjorts, men alla med nedslående resultat.

Vi behöver en mycket bredare analys av konsekvenserna av dubbdäck. Det handlar inte bara om partiklar på några gator i Stockholm och Göteborg, utan om en mycket bredare och djupare analys, där inte minst trafikbullerfrågan måste vara med.

Tor Kihlman
Professor emeritus, teknisk akustik, Chalmers

Mer om: Partiklar Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt