Minikraftverk negativa för miljön

2002-05-07 23:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK: SMÅSKALIG VATTENKRAFT I artikeln om småskalig vattenkraft i NyT 2002:15 citeras Arne Andersson på Energimyndigheten. Han gör gällande att minikraftverk har positiva effekter på naturmiljön i de vattendrag där de byggs.

Jag har på uppdrag av Svenska Naturskyddsföreningen gjort en analys av de elva minikraftverk som beviljats investeringsbidrag av Energimyndigheten 1999-2001. Inget av dem bidrar positivt till vattendragens växt- och djurliv. Flertalet ger tvärtom klara negativa effekter, två innebär mycket stora ingrepp i miljön.

Trots A Anderssons försäkringar blir miljöeffekterna på dessa platser mycket omfattande.

Äldre tiders vattendrivna industrianläggningar innebar mycket mindre ingrepp än dagens minikraftverk. I ett modernt minikraftverk leds normalt 90-95 procent av vattnet genom kraftverkets turbiner. I gamla anläggningar fick vattnet fortsätta att rinna i forsen.

Ljungå kraftverk i Jämtland ligger där det för några decennier sedan fanns ett litet kraftverk. Ingen kan med säkerhet uttala sig om hur vattendragets djurliv såg ut då kraftverket drevs, men undersökningar av djurlivet på och i bottnen visade 1996 och 1997 att Ljungåns bottenfauna var exceptionellt rik. Ändå ger Energimyndigheten investeringsstöd till kraftverket, där vattendomens bestämmelser om minimitappning inte ens gäller hela året! Hur ska djuren klara sig november-mars, då ingen minimitappning måste släppas? Bottendjuren, viktig föda för öring, kommer att torka och frysa ihjäl.

Det andra skräckexemplet ligger i Vanån i Mora kommun. Vanån reglerades redan på 1920-talet. I Johannisholm finns sedan dess en damm. Det hade varit möjligt att anlägga ett kraftverk på platsen utan att stora skador på naturen. Men kraftbolaget väljer att schakta bort den forssträcka som finns nedanför kraftverket. Det görs för att vinna fallhöjd och öka elproduktion och intäkter. Schaktningarna kommer att utplåna viktiga livsmiljöer för öring och harr och under arbetstiden att medföra grumlingar i Vanån. De gör att bottnarna sätts igen med fint slam, vilket slår hårt mot djurlivet.

Björn Möllersten miljökonsult

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt