”Miljöteknikföretag lämnas åt sitt öde”

2017-11-28 15:40  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Miljöteknikföretag som lyckas växa behöver i snitt mer än fem år på sig för att nå expansionsfasen. Skrota femårsregeln i stödsystemet och rädda företagen med goda idéer, skriver Östen Ekengren och Andreas Englund, IVL Svenska Miljöinstitutet.

En ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet pekar på en brist i stödsystemet för miljöteknikföretag. Enligt EU:s statstödsregler får statens speciella stöd till nystartade företag endast ges under de fem första åren. Regeringen behöver därför agera gentemot EU och få till stånd en översyn av femårsregeln.

Statsstödet för nystartade företag har som främsta uppgift att överbrygga investeringsgapet mellan företagsstart och expansionsfasen, tiden då många företag med goda idéer och potential går under. Detta främst på grund av att privat riskkapital ofta lyser med sin frånvaro i tidiga utvecklingsfaser.

Att lämna just miljöteknikföretag åt sitt öde under tidiga utvecklingsfaser är extra allvarligt. Tiden vi har för att ställa om till en hållbar utveckling håller på att rinna ut. Radikala förändringar behövs för att mildra effekterna på klimatet och förlusten av biologisk mångfald.

I många delar av världen kan vi redan se att resurser som är väsentliga för samhället, som rent vatten, blir allt mer knappa. Samtidigt finns det marknadsmöjligheter i övergången till en hållbar utveckling. Till exempel har tillväxten i investeringar i förnybar energi accelererat i Asien de senaste tio åren.

För att upprätthålla industrins konkurrenskraft är det viktigt att länderna i EU följer med i denna marknadsutveckling. Ett hinder för att uppnå detta är investeringsgapet i startfasen för nya företag som utvecklar miljöteknik.

Om ambitionen med den offentliga finansieringen är att överbrygga investeringsgapet till det att de unga företagen når expansionsfasen tyder vår studie på att femårsgränsen är för snävt satt för miljöteknikföretagen. Att ha en gräns som inte är optimal kan göra att regeringens satsningar i statsbudgeten på ny miljöteknik inte får den fulla effekt de annars skulle kunna ha.

Det har tidigare funnits flera indikatorer som tyder på att det tar lång tid för miljöteknikföretag att nå marknaden, men det har saknats större studier på området. Nu finns för första gången ett tydligt underlag. Studien baseras på 443 stödberättigade aktiebolag som fortfarande var aktiva i september 2016, samt data 30 år bak i tiden. Den studerar företag som har lyckats växa. Ofta kommer invändningen att det inte är någon idé att staten håller företag som inte är framgångsrika under armarna. Det är därför mycket intressant att studien, som fokuserar just på de miljöteknikföretag som har lyckats med sin tillväxt, visar att även dessa företag behöver tid på sig.

Vår studie visar att de miljöteknikföretag som lyckas växa i snitt går över från att vara mikroföretag till småföretag efter 13 verksamhetsår. För de mest framgångsrika företagen börjar en tydlig tillväxtfas kring det nionde verksamhetsåret och tillväxten accelererar omkring det 16:e verksamhetsåret.

Det behövs fler studier för att avgöra om det finns en lämpligare tidsgräns som skulle kunna överbrygga hela investeringsgapet. Tillväxtmönstren behöver också analyseras mer djupgående. Det vore särskilt intressant att ytterligare analysera de innovativa företagen, eftersom det finns indikationer på att de har lägre tillväxt än andra miljöteknikföretag. Det är extra allvarligt eftersom det finns ett stort behov av innovation för att ställa om till en hållbar utveckling.

EU:s statsstödsregler har flera syften, dels att överbrygga investeringsgapet i startfasen till det att de unga företagen når expansionsfasen, dels att skydda och bidra till en bättre miljö. Det finns med andra ord dubbla motiv att hjälpa miljöteknikföretag i de tidiga faserna.

Regeringen bör snarast agera gentemot EU och initiera en översyn av femårsregeln.

Östen Ekengren, vice vd, IVL Svenska Miljöinstitutet

Andreas Englund, affärsutvecklare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt