”Miljöteknikens framtid finns i norra Sverige”

2018-05-24 15:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Det krävs mer samarbeten för att få till etableringar som satsar på förnybar energi. Norra Sverige har lyckats särskilt väl här – se på Facebook och Northvolt, skriver organisationen North Sweden Cleantech.

Sverige har som mål att vara fossilfritt till år 2045. Det är ett högt ställt mål. Men genom konstruktiva samarbeten inom det starka svenska cleantechområdet och mellan kommuner och städer kan viktiga steg mot målet tas.

Norra Sverige kan ses som en föregångare på området. Här har samarbeten mellan akademi, företag och organisationer bidragit till att den gröna industrin tagit stora kliv, något som resten av landet kan dra nytta av.

Cleantech är fortfarande ett smått luddigt begrepp för många. Enkelt uttryckt handlar det om grön, klimatsmart teknik som driver tillväxt. Sverige ligger i framkant ur ett globalt perspektiv och på senare år har norra Sverige klivit fram som en föregångare på området.

Här finns de ovärderliga platsbundna resurserna: förnybar energi som globalt sett är billig, naturlig kyla, skogsråvara, stora ytor för anläggningar av olika slag. I kombination med högutbildad befolkning, närheten till flera högprofilerade universitet och kompetens inom innovation och materialåtervinning har regionen dragit till sig intresse från hela världen.

Det mest kända exemplet är Facebook som redan 2011 placerade sitt första datacenter utanför USA i Luleå. Sedan dess har ytterligare 18 datacenter gjort regionen till Europas ledande kluster på området. Hösten 2017 stod det också klart att företaget Northvolt väljer att placera sin tillverkningsenhet i Skellefteå. Skälen liknar Facebooks: tillgången på ren och billig energi, utbildad arbetskraft och goda kunskaper inom framtidens energilösningar.

Men framgången med bland annat Northvolt hade långt ifrån bara med de platsbundna tillgångarna att göra. Den omfattande samverkan som föranledde placeringen var minst lika viktig eftersom flera orter tävlade om batterifabriken.

I fallet Northvolt spelade en stöttande kommunledning och ett pådrivande näringsliv själva grundrollen. Deras roll var att garantera förutsättningarna på plats. I tätt samarbete med berörda organisationer som Node Pole, som arbetar med att internationellt marknadsföra norra Sverige som en lämplig plats för elintensiva industrier, och Skellefteå Kraft fördes en lika tät som intensiv dialog med Northvolt.

Plattformen North Sweden Cleantech, som samlar företag inom cleantechbranschen i norra Sverige, bistod med marknadsföring och så kallade technical visits på plats i Skellefteå.

Det här är ett bra exempel på samverkan när den är som bäst: där alla inblandade parter förstår sin roll och tillsammans krokar arm för att driva projektet i hamn.

Samarbete och samverkan kan kanske tyckas som ett självklart inslag i de flesta företagsetableringar av större slag. Men faktum är att Sverige behöver bli ännu bättre på det, både i mindre och större skala och när det gäller växande nationella företag, internationella etableringar i Sverige och svenska företag som vill ut på marknaderna i världen.

I norra Sverige har vi under åren utvecklat och förfinat våra sätt för samverkan och nätverkande inom cleantech. Genom att söka samarbete och kontakt över branschgränserna; med universitet, organisationer, kommuner, städer och andra företag har norra Sveriges cleantechföretag tagit stora kliv, både i Sverige och i kontakten med internationella marknader.

I veckan äger Nordic Clean Energy Week rum i Köpenhamn och Malmö. Och i Skellefteå kommer en stor internationell konferens att äga rum 2019.  Det är två av flera viktiga mötesplatser som förhoppningsvis kommer att knyta ihop cleantechområdet med andra branscher och nätverk.

Men vi i branschen måste också jobba närmare varandra och övriga näringslivs- och branschområden. Vi spelar en viktig roll för Sveriges chanser att nå målet om fossilfrihet till 2045. Men vi måste spela tillsammans för att nå ända fram.

Susanne Lindström, projektledare North Sweden Cleantech

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt