”Mer signalspaning krävs för att hejda spridning av vapen”

2018-04-07 08:00  
Hans Wallmark (M), försvarspolitisk talesperson och Annicka Engblom (M), ersättare försvarsutskottet och ledamot i Exportkontrollrådet, EKR.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. För att kunna sköta exportkontrollen och förhindra spridning av massförstörelesevapen måste myndigheten som ansvarar för tillsyn av krigsmateriel, ISP, få tillstånd att beställa spaning av FRA. Det skriver moderaterna Hans Wallmark och Annicka Engblom.

Spridning av massförstörelsevapen är ett stort problem i en värld som präglas av säkerhetspolitisk ovisshet. Sverige har under decennier aktivt bidragit till internationell stabilitet, inte minst när det gäller antispridningsarbetet. Det är därför viktigt att förutsättningarna för detta arbete är så goda som möjligt. Moderaterna har nu, tillsammans med Alliansen, drivit igenom ett förslag för att förbättra förutsättningarna för antispridningsarbetet.

Inspektionen för Strategiska Produkter, ISP, ansvarar för tillstånd och tillsyn av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt utgör nationell myndighet för kemvapenkonventionen. Fram till dess att lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet antogs år 2009 hade myndigheten möjlighet att beställa underrättelseinhämtning via den signalspaning som Försvarets radioanstalt, FRA, bedriver. Den möjligheten kom ISP att förlora.

Det faktum att ISP i dag inte själva får inrikta signalspaning för att kunna fullgöra sitt uppdrag är problematiskt på flera plan. Myndigheten är hänvisad till underrättelseinformation i andra hand och kan alltså inte själva specifikt peka ut vad som är viktigt för sitt kontroll- och verifikationsuppdrag. Möjligheten att arbeta proaktivt istället för reaktivt är därmed väldigt begränsad.

Detta försvårar dessutom Sveriges möjlighet att uppfylla sina åtaganden i ett antal internationella exportkontrollarrangemang, vars syfte är att förhindra spridning av massförstörelsevapen och konventionella vapen. Detta är självklart inte tillfredställande.

Det var positivt att integritetsskyddet stärktes i och med de förändringar som gjordes av lagstiftningen kring signalspaning 2009, men den behöver tydligt modifieras utifrån hur omvärlden har utvecklats.

Mot denna bakgrund vill Moderaterna och Alliansen därför åter ge ISP rätten att inrikta signalspaning. Detta är ett konkret förslag i ledet för att bland annat motverka spridning av massförstörelsevapen.

Vi har drivit frågan i riksdagen och har nu fått majoritet för ett förslag som syftar till att ge myndigheten tillbaka rätten att beställa signalspaning. Sveriges arbete med internationell säkerhet och förhindrande av spridning av massförstörelsevapen är viktigt och måste ges förutsättningar för att kunna utföras fullt ut.

Hans Wallmark (M), försvarspolitisk talesperson

Annicka Engblom (M), ersättare försvarsutskottet och ledamot i Exportkontrollrådet, EKR

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt