Mats Odell: Jag satte kaffet i vrångstrupen

2013-05-21 07:09  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Att höja elpriset med tre kronor och bensin- och dieselpriset med en tia skulle innebära ökade kostnader med flera hundra miljarder, per år. Att låta svenska elkunder betala mer för sin el än andra länder med höga andelar fossil elproduktion är inte rimligt, enligt Mats Odell.

Det var nog många med mig som satte kaffet i vrångstrupen när vi läste Ny Tekniks artikel med rubriken ”Energipriset måste mångdubblas”.

Enligt artikeln, och tillhörande tidningsledare, borde elpriset höjas med tre kronor och bensin- och dieselpriset med en tia för att nå tvågradersmålet. Det skulle innebära 390 miljarder i ökade elkostnader och drygt hundra miljarder i ökade drivmedelspriser. Per år.

Denna summa motsvarar vad staten lägger på försvaret, bistånd, sjukförsäkringar, pensioner, studiestöd, utbildning, kultur, vägar och järnvägar tillsammans.

Låt mig försäkra tidningens läsare att en politik som ger så stora kostnadsökningar kommer Kristdemokraterna inte att föreslå. Vi värnar klimatmålsättningarna framförallt genom minskade utsläpp inom transportsektorn.

Sveriges elproduktion har de lägsta klimatutsläppen i hela EU och är praktiskt taget koldioxidfri. Drygt hälften av vår el är helt förnybar, resten kommer från kärnkraft. Förra året exporterade vi 20 terawattimmar klimatsmart el vilket är mer än Danmarks kolkraftsproduktion. Bland annat tack vare vår elproduktion är klimatutsläppen från Sveriges export hälften mot utsläppen från importen.

Att låta svenska elkunder betala mer för sin el än andra länder med höga andelar fossil elproduktion är inte rimligt utan leder till minskad produktion hos oss och mer import från dessa länder.

Att elpriset blir dyrare stämmer däremot. Elcertfikatsystemet för förnybar elproduktion kostar elkunderna varje år tre till fyra miljarder. Dessutom byggs elnätet ut för att ta hand om framförallt vindkraftens stora variationer, något som ser ut att kraftigt höja kostnaderna för elöverföringen framöver.

Vi får allt fler rapporter från Tyskland som ifrågasätter hur klimateffektiv deras satsningar på vind och sol egentligen är. Både stenkolen och framförallt brunkolen ökar i Tyskland allt eftersom kärnkraften stängs.

När det gäller drivmedelspriserna har Ny Teknik en poäng att här måste satsningar göras. Transporterna står för drygt hälften av Sveriges klimatutsläpp och är till över nittio procent beroende av fossil energi. Framförallt olja.

Att höja drivmedelpriserna med en tia är varken önskvärt eller nödvändigt. Biodrivmedel är lönsamma om energiskatten och koldioxidskatten tas bort vilket inklusive moms motsvarar sju kronor för bensin och sex kronor för diesel.

Även kärnkraften verkar ha flera ess kvar i rockärmen.

Ett antal nya reaktorer byggs nu som är både enklare, effektivare och ännu säkrare än dess föregångare. Fjärde generations reaktorer, som det forskas på bland annat i Sverige, kan göra att kärnbränslet används upp till hundra gånger effektivare än i dag.

Konkurrenskraftiga energipriser för vår industri är viktiga både för jobben och för klimatet. Vi ska värna den förnybara och koldioxidfria energibukett som Sverige har idag.

Mats Odell (KD)

Näringsutskottets ordförande

Mer om: Debatt Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt