”Marknaden sköter nätet bäst"

2011-03-14 06:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Många aktörer är inget ”ideologiskt experiment”.  Det är genom att förbättra konkurrensen och ge goda förutsättningar för marknaden som utbyggnaden av bredband blir i världsklass, skriver  Eliza Roszkowska Öberg.

Debattörerna från Stiftelsen för telematikens utveckling kallar utbyggnaden av elektronisk infrastruktur för ett ideologiskt experiment som istället borde vara föremål för ett naturligt monopol. Det är en pessimistisk och bakåtsträvande inställning. För det första går bredbandsutvecklingen i landet snabbt - täckningsgraden i Sverige har ökat för alla kommersiella accesstekniker under perioden 2007-2009, enligt Post- och Telestyrelsen. Enligt Stiftelsen för Internetinfrastruktur ligger Sverige i världstoppen vad gäller bredbandstäckning.
För det andra, ett envälde – ett monopol – kan aldrig vara ett naturligt tillstånd. Ett monopol hindrar utveckling och nya idéer, alltså just den framväxt av nya tjänster och den infrastrukturutbyggnad som skribenterna efterfrågar.

Skribenterna nämner järnvägen som ett exempel på att flertalet inblandade aktörer inte är bra, men inom flygtrafiken, som är mycket tekniskt komplicerat, är många aktörer inblandade och det fungerar väl. Staten behöver inte stå för matlagning till resenärer eller toalettstädning, men bör reglera trafiken – samma tankegång gäller utbyggnad av elektronisk infrastruktur. Det vore beklagligt om skribenterna eftersträvar en modell där staten har full kontroll och till och med "skyddar" sina medborgare genom att blockera vissa webbsidor.

Debattartikeln av Stiftelsen för telematikens utveckling avslutas underligt nog med ”ledorden är redundans, diversifiering och decentralisering”. Hur går det ihop att efterfråga decentralisering och mer statligt ansvar samtidigt? Ska vi genom redundans bygga upp flera parallella nät, eller är det inte att föredra att först satsa på dem som inte har fiber alls? Och diversifiering torde innebära olika tjänster och olika aktörer, hur ska ni ha det egentligen?

Staten bör samordna utbyggnaden av elektronisk infrastruktur, men inte självt stå för hela paketet i form av monopol. Därtill är det viktigt att understryka att staten i denna kontext kan och bör ställa krav på robusthet och på att reglerna efterföljs. Staten har som roll att se till att marknaden fungerar effektivt samt att marknadsaktörerna har goda villkor för utbyggnad av elektronisk infrastruktur genom lämplig reglering och att så sker i hela landet.

Det är marknadens uppgift att göra investeringar i infrastruktur, i vissa fall, och i en del geografiska områden, kan staten dock göra det.

Vår övergripande målsättning är att Sverige ska ha bredband i världsklass - år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, och redan 2015 är målet att 40 procent ska ha tillgång till den bredbandshastigheten.

Dessutom diskuteras en höjning av miniminivån för internetuppkoppling som ingår i så kallade samhällsomfattande tjänster. Från den nyligen avslutade auktioneringen av tillstånd att använda 800 MHz-bandet går 300 miljoner kronor direkt till att öka bredbandstäckningen.
Genom bredbandsstrategin fortsätter vi tillsammans med myndigheter arbetet med att förbättra konkurrensen och förutsättningarna för marknadens aktörer - totalt satsas ca 445 miljoner på bredband i olika former. Det är grundläggande med goda förutsättningar för utbyggnad av bredband i hela landet för marknadens aktörer, men även att staten kan gå in på platser där så inte sker. Det gynnar Sveriges konkurrenskraft och människors möjlighet att bo, studera och driva företag i hela landet.

Eliza Roszkowska Öberg,
riksdagsledamot (M)-ansvarig för IT-politiska frågor i trafikutskottet

Mer om: Debatt Järnväg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt