”Målet är noll förlorade jobb”

2015-07-01 08:52  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Innovation och riskkapital är de viktigaste punkterna på jobbagendan. Och den industriförnekelseprocess som pågår måste brytas, skriver Fredrik Sidahl, FKG, och Anders Ekdahl, Sinf.

Teknikindustrin och framför allt den samlade transportmedelsindustrin, motorfordon, flyg, tåg med flera, är lokomotivet inom svensk industri. Det unika är att vi inom landets gränser kan ta en idé till en färdig och förpackad produkt. Det är få nationer förunnat att ha en industri med sådan innovationskraft.

Med sin teknikdrivande kraft skapas sysselsättning inte bara inom industrins alla led utan även i tjänste- och servicesektorn. Det sistnämnda glöms lätt bort – på varje industriarbetare går även minst två personer i tjänste- och servicesektorn. Väger man in tillväxten hos dem tack vare industrins beställningar växer även betydelsen av teknikindustrin som ekonomiskt draglok.

Efter år där svensk näringspolitik handlat om tjänster till hushållen och besöksnäring, är vi övertygade om att det krävs ett nationellt industriellt omtag:

• Att industrins, teknikindustrins och speciellt de små och medelstora industriföretagens betydelse för tillväxt och samhället lyfts fram.

• Att den industriförnekelseprocess som pågår bryts.

• Att industrin ges rätt förutsättningar för att kunna konkurrera och expandera på en global marknad så att nya och varaktiga jobb skapas.

I dag finns det innovationssystem, där det strategiska fordonsforskningsprogrammet FFI är det mest framgångsrika. FFI bygger på ett samarbete mellan staten, akademin och näringslivet, där statens insats är maximalt 50 procent i varje projekt. Statens årliga insats är drygt 400 miljoner kronor.

Vi vill att FFI vidgas och för att engagera fler industriföretag, framför allt små och medelstora. För att klara detta bör statens insats ökas eftersom fler får möjlighet att söka av FoU-medlen.

För att kunna ta en idé, innovation vidare mot slutgiltig produkt eller tjänst, krävs många gånger externt kapital. Industrin ger jobb i Sverige, särskilt i de mindre och medelstora företagen. Därför är vårt förslag att det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransforms ägardirektiv ger industrin större tyngd. Detta för att få maximal utväxling mot nya arbetstillfällen och helt enligt regeringens jobbagenda.

Med uppropet ”Nollvision för förlorade industrijobb” vill vi sätta fart på debatten kring industrins betydelse för Sverige och vilka utmaningar alla står inför – såväl företag som anställda – i storstad och landsbygd. Det finns inget ”vi och dem”, utan vi sitter alla i samma båt med ansvar att föra den framåt på ett förnuftigt vis.

Alla vet att vi står inför både hot och möjligheter i form av globalisering, urbanisering och digitalisering. I Sverige ligger vi långt fram inom alla tre utvecklingsstadier, som rätt hanterade kan bli en styrka tillsammans med ett långsiktigt klimatsmart och resurssnålt agerande. Således har vi, rätt hanterat, en fördel.

Vi måste vidga kvalitetsbegreppet ”Made in Sweden” till att även innefatta ”Made by Sweden”. Detta med tanke på ny- och återindustrialisering och fördelningen hur hård- och mjukvara allt mer integreras och paketeras med varandra.

Det är viktigt att öppna för en allmän samhällsdialog kring ett antal punkter hur vi kan skapa en innovativ och långsiktigt industriell struktur med inriktning på ansvarstagande och hållbar tillväxt:

• Nationell strategi för innovations- och teknikdrivande industrier – skapa konkurrenskraft genom samarbeten mellan industri, myndigheter och akademi

• Kvalitets- och kunskapssäkrad skola, från grundskola till universitetsförlagd högre forskning

• Riskkapital, såväl privat som statligt, som finns tillgängligt för att ta idéer vidare till produkter eller tjänster

• Program för internationalisering av mindre och medelstora företag

• Översyn av företagandets förutsättningar med avseende på arbetsgivaravgifter, beskattning och arbetsrätt.

Sammantaget har Sverige stora möjligheter att fortsatt vara en av världens främsta industrinationer. Men vi måste inse att allt är globaliserat, att det pågår en urbanisering utan tidigare motstycke och digitaliseringen innebär enorma möjligheter inom det industriella systemet.

Nu måste det till krafttag för att svensk industri fortsatt ska vara konkurrenskraftig.

Fredrik Sidahl, vd FKG

Anders Ekdahl, vd Sinf

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt

COMSOL