Löfven: Ökad risk ger fler entreprenörer

2014-04-08 13:00  
Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven hänvisade till Ny Tekniks grafik under ett framträdande i riksdagen. Foto: Olle Nygårds

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Alliansregeringen har svikit Sveriges innovatörer. På grund av sitt ointresse för dialog och samverkan och uppenbara brister i kunskaper om innovationssystemet och innovatörernas situation har regeringen misslyckats, skriver Stefan Löfven (S).

Trots att det statliga riskkapitalet i dag uppgår till över tio miljarder kronor, är det tydligt att Sverige presterar sämre än många jämförbara länder vad gäller tillgången till kapital under de utsatta tidiga faserna, där behovet av finansieringsstöd är som störst.

Den svenska innovationsparadoxen är dessvärre inte bara ett begrepp, utan en realitet. Sverige behöver öka den kommersiella utväxlingen på satsade resurser i FoU. Socialdemokraterna vet att innovatörerna och innovationskedjan är avgörande för att Sverige ska kunna skapa framtidens konkurrenskraftiga företag, och vi ser som en prioriterad uppgift att ge dem de förutsättningar de förtjänar.

Vi ser flera problem som snabbt måste lösas. För det första är det statliga systemet för riskkapital ineffektivt organiserat och i stort och akut behov av omstrukturering. Det består av ett flertal aktörer som bitvis överlappar och konkurrerar med varandra. På grund av snäva låsningar till bransch eller geografiskt område används stora delar av kapitalet inte alls.

Men det allvarligaste problemet är att så mycket av det statliga riskkapitalet inte arbetar i de faser av innovationsprocessen där det faktiskt behövs. Ett innovativt tillväxtföretag går normalt igenom en fas där behovet av kapital inte möts av privata investerare.

Vi är många som är frustrerade över Sveriges oförmåga att lösa det här problemet, trots att det varit uppenbart i många, många år. Sverige behöver inte statliga aktörer som ”agerar som kapitalister”.

Sverige behöver rikligt med statligt kapital som tar ett långsiktigt ansvar där marknaden inte räcker till. En socialdemokratiskt ledd regering kommer att agera för att förflytta statens roll till de här faserna, och vi vill mot den bakgrunden se över hela den statliga riskkapitalförsörjningen.

I vår budgetmotion i höstas presenterade vi att vi vill avsätta två miljarder kronor i en ny fond för investeringar i tidiga skeden. Tanken är att en ny fond ska arbeta flexibelt och i samverkan med aktörer runt om i landet och hitta fungerande lösningar för att tillfredsställa behovet av finansiering efter såddfas och innan det privata kapitalet är berett att ta risk. Målet är att det statliga riskkapitalet på det här sättet ska användas för att bygga värden och framtidens jobb.

Nu går vi vidare med en lösning som är helt ny för Sverige. Med lärdomar och inspiration från arbetsmetodiken i Israel vill vi koppla statlig finansiering till inkubatorer med fokus inom områden där Sverige besitter spetskompetens.

Genom en ny modell för statlig riskkapitalförsörjning till företag kopplade till inkubatorer vill vi kraftigt stärka Sveriges förmåga att utveckla innovativa idéer i företag som befinner sig i ett uppstartskede som ännu anses för riskfyllt och för tidigt för att få finansiering från enbart privata investerare. Vår nya modell bygger på att projektförslag väljs ut av en styrelse med såväl industriell som akademisk kompetens.

Genom att ligga närmare inkubatorerna får staten tillgång till erfarna och kvalificerade affärs­utvecklare.

Modeller som tillhandahåller kompetent kapital till företag inom inkubatorer har visat sig vara värdefulla i andra länder.

Utöver den kompetens som finns vid inkubatorn tillfogas representanter från relevant industri och övrigt näringsliv liksom forskningsinstitut. Förslaget innebär att stödet koncentreras till ett relativt begränsat antal företag som i sin tur får tillgång till ett större rörelsekapital.

Företagen ska efter tiden inom inkubatorn vara kapabla att själva erhålla finansiering från privat sektor och kunna operera på egen hand. Med vårt nya förslag kommer staten att ta en större risk än i dagsläget.

Många idéer kommer på grund av det tidiga skedet inte att bli framgångsrika och leverera intäkter. Å andra sidan ska företag som lyckas betala tillbaka till programmet. Staten bär en större risk, men erfarenheterna från Israel visar att modellen på ett framgångsrikt sätt bygger långsiktiga värden och genererar intäkter från projekt som bär sig.

Sverige behöver en ny och fungerande statlig riskkapital­försörjning. Sverige behöver en ny regering som förstår värdet av innovationskedjan och fram­tidens framgångsrika företag.

Stefan Löfven
, partiledare Socialdemokraterna

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt