”Låt inte skrämseltaktik gå före saklighet”

2014-02-03 08:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Att hävda att gasbussar brinner ofta och kan bli eldklot med tryckvåg är kraftigt överdrivet och skapar bara obefogad oro, svarar Anders Mathiasson.

I sitt korståg mot biogasen och i synnerhet mot gasbussarna har Bertil Sander ännu en gång beretts plats på en debattsida. Denna gång är det risken för explosioner i gasbuss som lyfts upp.

Och även denna gång är hans artikel full av felaktigheter och överdrifter som jag gärna vill bemöta.

Sander menar att gasbussar brinner ofta. Att bussar brinner är tyvärr inget ovanligt. Statistiken talar om cirka 100 varje år. Men att det skulle vara högre andel gasbussar som brinner är felaktigt. Hittills är det enbart ett fåtal incidenter som skett med gasbuss trots att de i dag utgör ca 10 procent av hela bussmarknaden.

Förra året skedde två bränder i gasbussar i Helsingborg. Det är självklart allvarligt och något vi arbetar på att dra lärdom av och kunna förebygga i framtiden. Men att utifrån dessa två olyckor hävda att gasbussar brinner ofta och kan bli eldklot med tryckvåg är kraftigt överdrivet.

Man ska komma ihåg att alla typer av bussar och drivmedel kan brinna. Det är som David Gårsjö på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap säger i Ny Teknik den 11 juni förra året att när det läcker ut bränsle så uppstår risker, men att det är samma sak med bensin och etanol. Riskerna ser annorlunda ut bara. Det ligger helt enkelt i bränslens natur att vara brandfarliga.

Självklart ska man ta bränder, risker och säkerhetsarbete på största allvar. Säkerhet i gasbussar är något som hela gasbranschen, brandförsvar i olika kommuner, trafikhuvudmän, busstillverkare och myndigheter m.fl. arbetar intensivt med. I gasbussar finns gott om säkerhetsfunktioner som omges av flera regelverk, dels för gastankarna i sig och dels för hur fordonen ska vara byggda.

Börjar det brinna så löser så kallade smältsäkringar ut innan trycket i gastankarna blir så högt att det är risk att de sprängs. Bertil Sander antar i sin artikel att denna säkerhetsfunktion inte ska fungera vid behov. Det är oseriöst och bidrar till en felaktig bild av de risker som brandfarliga gaser medför. Såväl naturgas som biogas och vätgas är lättare än luft och försvinner uppåt vid eventuellt läckage.

Artiklar av detta slag riskerar enbart att skapa obefogad oro bland resenärer som dagligen reser med en gasbuss. Runt om i världen rullar det hundratusentals gasbussar, i Sverige över 2000 i fler än 45 städer. Om risken hade varit större med gasbussar hade vi absolut inte sett den positiva marknadsutveckling som vi ser just nu.

Utvecklingen drivs av de många fördelar som gasbussar står för i och med de låga utsläppen av både klimatstörande ämnen som ämnen som försämrar luftkvaliteten i våra städer. Gas minskar såväl utsläppen av koldioxid som svavel och partiklar.

Att Bertil Sander som kallar sig miljöintresserad, är en varm entusiast för hybridbussar vet vi. Det är självklart positivt. Gasbranschen tror att hybridbussar, även i kombination med biogas, kommer att vara en del av den framtida lösningen.

Däremot kan jag tycka att det är tråkigt att Sanders argumentering mindre handlar om hybridbussarnas förträfflighet och mer om att istället misskreditera andra framtida alternativ. För att komma ifrån beroendet av fossila drivmedel på våra vägar borde motståndaren istället vara någon annan.

Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt