”Låt inte de känsligaste styra var vi ska bygga”

2013-02-06 10:30  
Färjeterminaler och hamnområden är med ordentlig planering och god arkitektur utmärkta framtida bostadsområden, skriver debattören. Foto: Bertil Ericson / SCANPIX

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Massor av fina lägen för bostadsbyggande ligger öde runt städernas hamnområden, helt i onödan. Låt den som står ut med lite buller få bo med fin utsikt, tycker miljörättsadvokaten Staffan Michelson.

Bygg bort ödsligheten kring hamnar och färjeterminaler. Med hjälp av sunt förnuft, god arkitektur och modern miljöteknik går det i dag att skapa attraktiva bostäder nära vattnet vid Värtahamnen och Frihamnen i Stockholm. Samma väg är fullt framkomlig även i andra hamnstäder där det hittills ansetts svårt att låta fartyg, trafik och transporter samsas med en god bostadsmiljö.

Det råder brist på bostäder i Stockholm och flera andra av landets tillväxtregioner. Ett av hindren för bebyggelse anses vara osäkerhet om hur gällande normer kring buller i bostädernas närhet ska hanteras.

Upplevelser av vad som är störande buller skiljer sig inte bara från person till person. Människans öra och sinne tar också emot intrycken helt olika beroende på om ljudmiljön å ena sidan är påtvingad eller å andra sidan självvald.

Mycket höga ljudnivåer kan vara omedelbart hälsofarliga, men för påverkan som inte når upp till dessa farliga nivåer styrs människans mottaglighet i hög grad av egna beslut och önskemål.

Ska det vara så svårt att stadsplanera på sätt som är både människovänligt och normenligt men ändå ger utrymme för hållbara lösningar, förtätad bebyggelse och förnuftig hantering av konflikter mellan motstående intressen? Ingen gläds åt ödsliga områden av ”ingenmansland” som breder ut sig mellan hamn och stad.

En vanlig uppfattning är att den som varit ”först på platsen” måste ha förtur i konflikter om miljö och bebyggelse. Så enkel är dock inte problematiken enligt gällande rätt. I själva verket har den så kallade prioriteten relativt underordnad betydelse vid en tvist. Däremot måste människor och företag ha möjlighet att genom samförstånd och överenskommelser finna balans i relationerna.

Det finns inget rättsligt hinder mot att genom servitutsavtal reglera exempelvis det framtida förhållandet mellan Stockholms hamn och närliggande bostadsområden vid Värtahamnen på så sätt att buller får belasta berörda fastigheter inom vissa rimliga ramar eller att kommande bostadsbebyggelse måste hålla en viss miljökvalitet till skydd mot störningar från omgivningen.

Det finns heller inget rättsligt hinder mot att i markanvisningsavtal säkerställa en god förhandsinformation åt kommande invånare om områdets miljöförhållanden. Genom sådan kvalitetssäkrad miljöinformation kan var och en på bostadsmarknaden ta ställning till lägets fördelar och nackdelar.

I en nyligen presenterad proposition har regeringen utsett Boverket och Naturvårdsverket att samråda med varandra och övriga berörda myndigheter i en utredning om hur buller kan behandlas vid planering av bostäder i närheten av till exempel hamnar.

Men är ännu en utredning nyckeln till framgång? Vore det inte enklare att ta hand om frågorna där de hör hemma? Ge arkitekterna, de boende, markägarna, byggarna och kommunerna det grundläggande ansvaret för de egna bostadsmiljöerna.

Staffan Michelson, advokat med inriktning på civilrätt och miljörätt

Mer om: Arkitektur Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt