”Låt ingenjörerna vässa vårdkvaliteten”

2013-04-09 05:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Låt ingenjörerna vässa vården och satsa på teknik som höjer livskvaliteten. Ingenjörsförbunden uppmanar regeringarna i Sverige, Danmark och Norge att göra Norden till en region för välfärdsteknologi.

Allt fler blir allt äldre – allt fler behöver vård – allt fler efterfrågar hög livskvalitet. Det är utmaningar för framtidens välfärd.

”Vi kan inte vänta oss till bättre välfärd” säger Margrethe Vestager, ekonomi- och inrikesminister i Danmark. Hon pekar på två saker som är avgörande för utvecklingen av välfärden, nämligen lusten och energin till att göra något innovativt samt de digitala och teknologiska möjligheterna därtill.

I takt med ökande medellivslängd ökar medborgarnas vårdbehov. Bättre kvalitet efterfrågas ständigt och kostnaderna ökar därefter. Detta är stora utmaningar för samhället och något för våra ingenjörer att ta sig an.

De mänskliga behoven och teknikens möjligheter möts i begreppet välfärdsteknologi. Området är brett och inkluderar allt ifrån en gammal krycka till mer moderna lösningar så som apparater som kan kommunicera patienters hälsotillstånd till vårdgivare och automatiskt slå larm vid behov.

Vi i de nordiska ingenjörsorganisationerna Sveriges Ingenjörer, IDA och NITO vill belysa ingenjörernas viktiga roll när det kommer till att minska pressen på vård och omsorg samt stärka livskvaliteten för den enskilde.

Därför anordnar vi en nordisk välfärdsteknologikonferens i Oslo, den 11 april.

Utvecklingspotentialen inom välfärdsteknologin är enorm och det finns gott om exempel på nordiska forskare, entreprenörer och ingenjörer som redan är engagerade inom detta område.

De enskilda innovatörerna är viktiga, men vi vill uppmana våra respektive regeringar att utveckla en gemensam strategi för ett nordiskt välfärdsteknologiskt kluster. Klustret ska utveckla existerande teknologier, skapa nya innovationer och inte minst ena våra länder kring en strategi för gemensam standardisering.

Standardisering av teknik innebär att man exempelvis kan använda ett USB-minne i en PC oavsett fabrikat. För kommuner som köper in teknisk vårdutrustning medför standardisering att kunna köpa enskilda komponenter, uppgraderingar och få olika maskiner att kommunicera i stället för att tvingas köpa kompletta system.

Genom smarta upphandlingsförfaranden behöver kommuner inte bara vara mottagare av ny teknik – de kan vara pådrivande i utvecklingen.

Standardisering sparar miljoner. Om nordiska företag sätter standarden har vi även en konkurrensmässig fördel på den globala marknaden.

I Danmark finns sedan 2010 en utbildning för ingenjörer med inriktning på välfärdsteknologi, något som saknas i övriga Norden.

I Sverige är begreppet inte etablerat, men behovet av kompetens på området är stort och samtliga nordiska länder vore betjänta av utbildningar som siktar mot framtidens behov av välfärdsteknologi.

Om våra länders regeringar tar vara på den lust, energi och kunskap som finns och ger rätt stöttning så kan Norden bli en global framgångsregion på området. Vi uppmanar därför de nordiska ländernas regeringar att:

• Utveckla en gemensam strategi för att säkra inflytande på arbetet med standardisering på de områden där det finns nordiska styrkepositioner.

• Etablera välfärdsteknologi som begrepp och genom ett gemensamt språkbruk skapa en plattform för kommunikation som underlättar samordning och politiska beslut.

• Bidra till att inkludera internationella standarder i anbudsmaterial vid offentlig upphandling.

• Stärka utväxlingen mellan ingenjörsutbildningar och samarbete mellan forskarutbildningar inom hälso- och omsorgsområdena.

Ulf Bengtsson, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Frida Frost, ordförande danska ingenjörsförbundet IDA

Trond Markussen, ordförande norska ingenjörsförbundet NITO

Fotnot: Vid den nordiska konferensen om välfärdsteknologi 11 april i Oslo överlämnar de nordiska ingenjörsförbunden ett gemensamt åsiktsprogram, ”Deklaration – Norden som föregångsland för välfärdsteknologi”, till Sveriges, Danmarks och Norges hälsoministrar.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt