”Lär er skilja på energi och effekt”

2015-12-10 13:30  

REPLIK. Subventioner av solel i Sverige förvärrar effektobalansen och gör det svårare att finansiera elproduktion som bidrar till vinterförsörjningen, skriver Per Kågeson, fil.dr i miljö- och energisystemanalys.

Maria Weimer och Måns Östring vill att Sverige ska producera 20 procent av elen med hjälp av solceller. Det blir 28 TWh per år och är tekniskt möjligt men väldigt dyrt. Debattinlägget i Ny Teknik visar att de båda tycks omedvetna om att vi inte skulle kunna använda mer än en mindre del av denna solel, eftersom den i stor utsträckning skulle levereras när den inte behövs.

För att kunna producera 28 TWh el per år genom solceller behövs minst 25 000 MW effekt. Det skapar ett stort överskott under soliga perioder sommartid, men ger nästan ingen tillgänglig effekt under de mörkaste månaderna.

Under sommaren behövs 10 000 till 12 000 MW. Av dem måste vattenkraften tillåtas bidra med minst 4 000 MW om vi inte ska spilla vatten av hänsyn till de av natur- och miljöskäl fastställda gränserna för lagring i sjöar och magasin. Dessutom har vi redan i dag ca 4500 MW vindkraft som bidrar periodvis även under sommarhalvåret. Därtill kommer industrins mottryckskraft. Så även om alla kärnkraftverk stängs behövs det inte särskilt mycket ytterligare effekt under sommaren.

Om man genom subventioner ändå tillför massor av ny effekt pressas elpriset mot noll. Det ger inte bara solkraften extremt dålig lönsamhet utan drabbar även intjäningsförmågan hos de kraftslag, inklusive vindkraften, som behövs vintertid då efterfrågan kan nå 20 000 till 25 000 MW.

Solkraften kommer att ge viktiga bidrag till elförsörjningen i de delar av världen där elbehovet har god tidsmässig samstämmighet med solinflödet. Men i Sverige förvärrar subventioner av solel effektobalansen och gör det svårare att finansiera elproduktion som bidrar till vinterförsörjningen.

Vindkraften är mycket bättre eftersom det blåser mer vintertid än under sommaren. Kraftvärmen är perfekt genom att produktionen ökar med sjunkande utomhustemperatur. Det vore bättre om regeringen använde de 1,4 miljarderna till att stödja förgasning av biomassa som underlag för en kommande övergång från ångturbiner till gasturbiner i kraftvärmeverken. Då kan vi på sikt nästan fördubbla elutbytet från fjärrvärmeunderlaget.

Det förvånar att vice ordföranden i Sveriges Ingenjörer inte förstår detta och det är oroande att liberalernas representant i Energikommissionen inte lärt sig skillnaden på energi och effekt.

Per Kågeson, fil.dr i miljö- och energisystemanalys

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt