”Länka samman kraftnäten i Europa”

2015-11-11 13:43  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Ena dagen blåser det i Skottland nästa i Göteborg. Om kraftnäten i Europa kopplas samman krävs mindre balanserande kraft. Det blåser nästan jämt, någonstans, skriver europaparlamentarikern Peter Eriksson (MP).

Det brukar heta att problemet med vindkraften är att den ger energi bara när det blåser. Men i en värld som är sammanlänkad blåser det nästan alltid.

Söndagen den 11 oktober drar ett lågtryck in över irländska sjön och gör att vindkraftverken snurrar för fullt i havet och på de brittiska öarna. Nästa dag kl. 12.00 ligger blåsten mitt över Nordsjön, vilket betyder att Danmarks vindmöllor börjar leverera för fullt. På måndagen vid samma tid har vindarna dragit vidare och ligger nu över både Östersjön och Svarta havet. Överskotten av el i Baltikum och Rumänien kan transporteras tillbaka västerut. Men då har redan ett nytt lågtryck dragit in över England och Skottland med ännu starkare vindar.

Om vi har elnät som är isolerade från varandra kräver vindkraften andra stora balanserande kraftverk. Men i ett gemensamt nät har vi ett överskott som flyter fram mellan olika delar av Europa där vinden kan balansera sig själv. Kraven på annan balanskraft minskar väsentligt. Vi kan få in betydligt mer av det förnybara i elsystemet. Vilket i sin tur innebär att investeringarna i förnybart kan öka och kan göras där det är mest effektivt.

Om detta har jag skrivit ett betänkande i Europaparlamentets energi- och industriutskott, en rapport som godkändes i utskottet i går den 10 november, med bred majoritet över alla grupp- och partigränser, och som går till omröstning i plenum i december. Under arbetets gång har jag mött ett otal intressenter på den europeiska marknaden. Så gott som alla har varit av den åsikten att tio procents sammanlänkningsgrad är ett absolut minimum. Om vi betraktar marknaden efter detta ser den och alla lösningar helt annorlunda ut, beroende på region.

Följaktligen efterlyser jag regionalt anpassade mål för att tackla utmaningarna. Det finns regioner som kommer att behöva sammanlänkas till 20 - 40 procent. Andra regioner kan behöva ett annat mål som mäter kvaliteten snarare än sammanlänkningen. Målet kan exempelvis fokusera på flaskhalsar i näten både inom och mellan länderna.

EU-kommissionen borde i samråd med medlemsstaterna, utvärdera de regionala sammanlänkningsbehoven och därefter ställa upp mål och skissa fram aktioner för hur man når en gemensam europeisk elektricitetsmarknad.

Dessutom är jag övertygad om att ACER, den övervakande EU-institutionen för Europas elnät borde få en större och starkare roll för övervakning och kontroll och borde ges mandat att utfärda bindande beslut. På så sätt försäkrar vi oss om att medborgarnas intressen tryggas. Just nu är ACER en alltför svag aktör. Institutionen får nya uppdrag, men har inga resurser.

Det är också viktigt att vi frångår principen om att alltid välja den billigaste offerten. Människor vill dra nytta av sammanlänkning, men vill inte ha kraftledningar på sin bakgård. Om vi däremot gräver ned kablarna i jorden blir det ofta billigare i längden. Jag rekommenderar principen om bästa möjliga teknologi, BAT, för att minska konflikterna kring stora investeringar och på så sätt också förkorta tiden för att få investeringarna genomförda.

Om du har sett Michelangelos ”Adams skapelse” i Sixtinska kapellet har du också insett att sammanlänkning har en vis betydelse. Detsamma gäller för oss människor som för elektricitet. Det är när vi kopplar samman oss som möjligheterna skapas. Då får vi billigare elektricitet och mer konkurrenskraft i Europa. Ett ytterligare plus är att det blir lättare att nå klimatmålen när vi kan göra mer satsningar på det förnybara just där vinden blåser och solen skiner.

Peter Eriksson, Europaparlamentariker för Miljöpartiet

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt

COMSOL