”Långt ifrån tillräcklig satsning på ingenjörerna”

2017-09-25 14:11  
Magnus Höij, vd Svenska Teknik och Designföretagen

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Sverige behöver utbilda många fler ingenjörer och arkitekter. Regeringens besked om fler utbildningsplatser för ingenjörer är positivt men otillräckligt, skriver Magnus Höij, vd Svenska Teknik och Designföretagen.

Regeringens satsning som ska resultera i 1 600 nya högskoleplatser på ingenjörsutbildningarna fram till 2023 är välkommen, men dessvärre inte tillräcklig för att möta det stora behovet.

Stora teknikskiften i samhället, digitalisering, akut bostadsbrist och behovet av mer infrastruktur har lett till en mycket stor efterfrågan på ingenjörstjänster. De kunskapsintensiva tjänster som ingenjörsföretag levererar efterfrågas i allt större utsträckning, inte bara i Sverige utan i hela världen.

Den dramatiska skillnaden mellan tillgång och efterfrågan på utbildad arbetskraft har medfört en stor brist på kompetens. Detta lyfte vi bland annat i en debattartikel i Ny Teknik i mars.

Regeringen föreslår i budgeten för 2018 en utbyggnad av ingenjörsutbildningarna. 20 miljoner kronor kommer att avsättas 2018, vilket innebär 200 nya platser. Satsningen trappas därefter upp med 600 platser år 2019 och 1 000 heltidsstudieplatser år 2020. Fullt utbyggd år 2023 uppgår satsningen till 160 miljoner kronor, vilket motsvarar omkring 1 600 utbildningsplatser. Platserna fördelas på 18 olika lärosäten runt om i landet.

Tillskottet av 1 600 ingenjörsstudieplatser till 2023 som regeringen specificerar i budgeten är ett utmärkt tillskott. Det gör att fler nu kan utbilda sig till ingenjörer. Men det är långt ifrån tillräckligt för att trygga tillgången på ingenjörskunnande i Sverige.

Rekryteringsbehovet i näringslivet är stort. I Svenska Teknik och Designföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen (juli, 2017) uppgav företagen att de behövde nyanställa omkring 7 500 personer under det närmaste halvåret. Av dessa saknas hela 5 000. Därmed uppgår kompetensbristen till omkring 5 000 personer, bara det närmaste halvåret. Och detta är enbart i vår bransch. Bristen på arkitekter och ingenjörer är även stor inom övriga näringslivet och i offentlig sektor.

Eftersom rekryteringsbehovet de närmaste åren väntas öka än mer behöver fler nya platser än de som nu föreslagits i regeringens budget öronmärkas för ingenjörsutbildning. Svenska Teknik och Designföretagen föreslår en långsiktig utbyggnadsplan för den svenska ingenjörs- och arkitekturutbildningen. Som ett första steg behöver dessa utbildningar byggas ut med 500 nya nybörjarplatser från höstterminen 2019. Därefter bör utbildningarna successivt byggas ut med målet att minst 15 000 studenter varje år ska påbörja ingenjörs- eller arkitekturstudier vid våra svenska lärosäten.

En sådan utbyggnad är ett stort och långsiktigt åtagande från regering och riksdag. Men fler civilingenjörer och arkitekter på den svenska arbetsmarknaden kommer att vara avgörande för våra svenska företags möjligheter att fortsätta leda den digitala utvecklingen och fortsätta bygga och utveckla ett hållbart och smart samhälle.

Magnus Höij, vd Svenska Teknik och Designföretagen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt