Lägre klimatkänslighet inget nytt påfund

2010-10-20 11:54  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Azar, Eriksson, Tjernström och Westerstrand , AETW, skriver: ”egendomligt att på grundval av endast en studie ... förkasta decennier av forskning”. Detta är en missvisande sammanfattning av många års utveckling. Av vår artikel, och av referenserna till pdf-versionen, framgår att lägre klimatkänslighet än FNs klimatpanels, IPCC, inte är något nytt påfund. I minst tio år har IPCC’s höga värde ifrågasatts, bland annat därför att den globala uppvärmningen blivit lägre än man förutspått.

Istället för att reducera den överdrivna koldioxidkänsligheten har aerosolbidraget ökats för att minska klimatkänsligheten. Det är principiellt bättre att utnyttja mätningar från hög höjd, istället för parameterberoende anpassningar av klimatmodeller till jordytans temperatur.

Angående istidscykeln skriver AETW ”.. väldigt svårt att förklara hur jordens temperatur kan variera med så mycket som fem grader ... mellan en istid och en icke-istid om klimat¬känsligheten är ... en grad eller mindre”. Det är ”väldigt svårt” endast med dagens klimatmodeller, vilket visar att den snäva inriktningen på att ”förklara” klimatets variationer med koldioxidhalten leder till orimligheter.

Vi undrar varför Per Ribbing  klandrar oss för förenkling? Det vi vänder oss emot är just det ensidiga urvalet av koldioxid skapad av mänskliga aktiviteter, till en dominerande faktor i klimatutvecklingen. Vi hävdar tvärtom att ett halvdussin naturliga faktorer styr det mycket komplexa klimatsystemet. Det kommer förmodligen aldrig att bli vetenskapligt möjligt att helt beskriva detta kaotiska system.

Spencer och Braswell gör ett stort framsteg med fasplansdiagram, så att variationer i de naturliga drivkrafterna separeras från den sökta återkopplingen. Detta ger högre korrelation och noggrannare värde på klimatkänsligheten: 0,6 grader utan stöd av klimatmodeller.

Den nämnda osäkerheten avser endast det uppenbara, att värdet kan öka eller minska för längre tidrymder än mätperioden. Att nu envist hålla fast vid hypotesen att den av människan skapade koldioxiden är huvudsaklig drivkraft för klimatutvecklingen, är oförnuftigt i motvinden från ett ökande antal kritiska artiklar baserade på mätningar.

Pehr Björnbom, professor emeritus, Kemiteknik, KTH</p> <p>

Carl-Gustaf Ribbing, professor emeritus, Fasta tillståndets fysik, Uppsala universitet</p>

Läs debattörernas bakgrundsfakta (pdf) 

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt