Opinion

”Läckaget i gasnätet är försumbart”

Sveriges fordonsflotta ska till 70 procent vara fossilfri år 2030. Därför krävs miljövänliga drivmedel, som biogas, enligt debattörerna. Foto: Claudio Bresciani / TT
Sveriges fordonsflotta ska till 70 procent vara fossilfri år 2030. Därför krävs miljövänliga drivmedel, som biogas, enligt debattörerna. Foto: Claudio Bresciani / TT
Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.
Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

SLUTREPLIK. Gasnätet för fordonsgas är modernt, byggt med plaströr och ska inte jämföras med Stockholms gamla nät för stadsgas. Användningen av biogas behöver öka inom både industri och transporter, enligt bland andra Svante Axelsson och Pål Börjesson.

Biogas är en ”fantastisk resurs” slår Per Fagerlund fast i en replik på vår artikel i Ny Teknik. Men han menar att det är bättre att göra el av gas och i stället använda metanol i sjöfarten. Per Fagerlund anser att distributionen och läckaget av metan är gasens nackdelar, med exempel från Stockholms gasnät.

Vi håller med om att det behövs fler alternativa och förnybara bränslen inom sjöfarten som minskar dess klimat- och miljöpåverkan. Därför behövs både metanol och gas, med ökad förnybar andel. Intresset för gas som sjöfartsbränsle är stort. Hälften av de 40 fartyg, med relation till Sverige, som beställts är anpassade för LNG-drift, vilket möjliggör ökad inblandning av flytande biogas för att minska sjöfartens klimat- och miljöpåverkan ytterligare.

Per Fagerlund framhåller läckaget i Stockholms gasnät som ett argument mot gasen. Gasnätet för stadgas är gammalt och användningen har drastiskt minskat framför allt inom värmesektorn där övergång till fjärrvärme skett. Minskad gasvolym under lång tid, i ett oförändrat distributionsnät, visar därför ett stort läckage i procent. Sedan 2000-talets början har gasnätet renoverats, vilket har lett till en stor minskning (över 40 procent) av läckaget räknat i kubikmeter.

Gasnätet för fordonsgas är modernt, byggt med plaströr och läckaget är försumbart. Över 60 procent av den totala mängd gas, stadsgas och fordonsgas, som distribueras i Stockholm består i dag av biogas. För fordonsgasen ligger biogasandelen på hela 86 procent i genomsnitt, på nationell nivå.

Branschen jobbar aktivt med att minska utsläppen av metan i fordonsgasens värdekedja från dagens nivåer på cirka en halv procent till ännu lägre nivåer. Förbättrad uppgradering och rötresthantering är två viktiga åtgärder då huvuddelen uppstår i produktion och uppgradering av biogas – inte distribution av fordonsgas.

För att uppnå Sveriges klimatmål krävs flera kompletterande bränslen och tekniker, med särskilt fokus på kommersiellt tillgängliga alternativ. Marknaden för väl beprövade bränslen med stor klimat- och miljönytta, som biogas, behöver därför utvecklas ytterligare. Därför vill vi se en långsiktig politik som bidrar till ökad användning av biogas inom både transporter och industri.

Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Christer Bruzelius, VD, Destination Gotland

Pål Börjesson, Professor, Miljö- och energisystem, Lunds Universitet

Anna Grauers, VD, E.ON Biofor Sverige

Cecilia Hedqvist, VD, Gasnätet Stockholm AB

Maria Malmkvist, VD, Energigas Sverige

Beatrice Torgnyson Klemme, VD, Biogas Öst med BioDriv Öst

Michael Wallis Olausson, Managing Director Sweden, Scandinavian Biogas Fuels

Lars Winter, VD, Domsjö Fabriker AB

Weine Wiqvist, VD, Avfall Sverige