KVA sprider missuppfattningar om vindkraft

2010-06-08 23:00  
Lennart Söder

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Kungliga Vetenskapsakademin fortsätter sin osakliga behandling av vindkraften möjligheter, skriver professor Lennart Söder i ett debattinlägg.

Den 3 maj anordnade Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskott, KVA-E, en konferens kallad ”Systemskifte inom Energiförsörjningen” [R1]. Mycket av det som framkom vid konferensen är synnerligen intressant, men tyvärr fortsätter KVA-E att sprida missuppfattningar om vindkraft. Jag tar här upp en del av dessa.

 

KVA-E hänvisar [R2] till en irländsk studie [R3] som säger att 30 GW vindkraft måste kompletteras med 14-19 GW nya fossileldade kraftverk eller kärnkraftverk. Men om man går till ursprungsreferensen [R4] så är slutsatsen att 30 GW vindkraft minskar behovet av dessa kraftverk ner till dessa nivåer.

 

KVA-E hänvisar till en dansk studie som säger att endast hälften av den danska vindkraftproduktionen används i Danmark. Denna studie är gjord av den nyliberala tankesmedjan CEPOS och har blivit kraftigt kritiserad av 10 danska forskare [R5] med betydligt mer kunskap inom området än den som CEPOS besitter. Den danska systemoperatören Energinet.dk instämmer dessutom i kritiken av CEPOS [R6].

 

I KVA-E:s yttrande gällande Sverige [R7] hävdas att: ”Energiutskottet anser att vindkraften kan spela en viktig roll i den framtida svenska elförsörjningen, särskilt när det gäller lokal produktion för enskilda fastigheter, köpcentra och liknande.” Vid KVA-E:s konferens där framför allt vindkraften internationell diskuterades framkom i diskussionen att KVA-E fortfarande har denna åsikt. Den svenska statistiken för nya vindkraftverk under 2009 [R8] visar att 38 kraftverk var mindre än 1 MW och 160 kraftverk var större än 1 MW, och större kraftverk producerar betydligt mer än små! Vilka beräkningar ligger bakom att KVA-E ser den lokala vindkraften som den särskilt viktig för framtiden?

 

KVA-E skriver [R2] att vindkraften globalt kan förväntas öka med i genomsnitt 8 procent per år under de närmaste 40 åren och att detta kan anses vara ”en mycket hög ökningstakt”. Det kan då påpekas att a) vindkraften under de senaste 13 åren globalt ökat med i genomsnitt 28 procent per år [R9], b) KVA-E gör bedömningen att solcellskraftverken globalt kommer öka med 24 procent per år fram till 2030 [R10], c) kärnkraften ökade med mer än 10 procent per år mellan 1965 och 1987 enligt den källa som KVA-E hänvisar till, d) om KVA-E:s 8 procent per år ökas till 10 procent per år så blir resultatet dubbelt så mycket vindkraft 2050. KVA-E hänvisar för sin framtidsbedömning till ”IEA Blue Map Scenario”. Detta scenario bygger på en ekonomisk optimering under vissa förutsättningar och kan inte tolkas som en övre gräns.

 

Men trots detta så är KVA:E: slutsats [R2] att vindkraften år 2050 kommer stå för 11 procent av världens elförsörjning. Men KVA:E fortsätter hävda att i Sverige kan vi bara få 7 procent av elförsörjningen från vindkraft. Sverige har både ett mycket bra vattenkraftsystem och starka internationella handelsmöjligheter. Men ändå hävdar KVA:E att det är svårare att integrera vindkraft i Sverige än i ett genomsnittligt land i världen. Detta är orimligt.

 

Man måste kunna förvänta sig att en vetenskaplig organisation använder vetenskapligt korrekta argument som grund för sina ställningstaganden.

 

Lennart Söder

Professor i elkraftsystem, KTH

 

Referenser

[R1] “Energiutskottets slutkonferens: Systemskifte inom energiförsörjningen”

http://kva.se/sv/Kalendariumlista/Event/?eventId=223

[R2] “Statement on wind power” by the Energy Committee at The Royal Swedish Academy of Science, from 18 January 2010

http://www.kva.se/Documents/Vetenskap_samhallet/Energi/Utskottet/uttalande_energi_vind_eng_2010.pdf

[R3] “Northern Ireland Assembly, Research Paper 13/09, January 2009, Wind Power And Intermittency”, sid 3.

http://www.niassembly.gov.uk/io/research/2009/1309.pdf

[R4] “The United Kingdom Parliament, Economic Affairs Committee The Economics of Renewable Energy Chapter 4, statement 111: Renewables in the electricity system” (November 2008)

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldselect/ldeconaf/195/19502.htm (accessed 06/01/09)

[R5] “Researchers correct the false allegations on Danish wind energy”

http://www.energyplanning.aau.dk/Publications/DanishWindPowerPressRelease.pdf

[R6] “Energinet.dk: Frivolous to quantify wind-export”

http://ing.dk/artikel/106812-energinetdk-slaar-fast-vindmoeller-daekker-20-procent-af-vores-elforbrug

[R7] “Uttalande om vindkraft av Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott”, 17 sept. 2009

http://www.kva.se/Documents/Vetenskap_samhallet/Energi/Utskottet/uttalande_energi_vind_sv_2009.pdf

[R8] ”Vindkraftsstatistik 2009”, sid 18.

http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat=/Rapporter&id=e17c944f3f9a4697a9797c7195fce026

[R9] “Global wind energy council”

http://www.gwec.net/fileadmin/documents/PressReleases/PR_2010/Annex%20stats%20PR%202009.pdf

[R10] “Statements on Solar Energy by the Energy Committee at the Royal Swedish Academy of Sciences, from 10 November 2008”

http://www.kva.se/Documents/Vetenskap_samhallet/Energi/Utskottet/uttalande_energi_sol_eng_2008.pdf

 

För en mer djuplodande analys av frågan hänvisas till bland annat följande rapporter vilka kan laddas ner från http://www.kth.se/ees/forskning/publikationer?l=sv_SE

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt