”Kräv minskade utsläpp från batteritillverkningen”

2017-06-07 15:44  
Utsläppen kan minska om fordonsindustrin ställer krav på sina batterileverantörer, skriver tre miljöexperter från IVL Svenska Miljöinstitutet. Foto: Imago sportfotodienst

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Det kan bli höga utsläpp av växthusgaser vid tillverkningen av batterier till elbilar. Risken ökar i takt med att elbilar får allt större batterier. Men utsläppen kan minska om fordonsindustrin ställer krav på sina batterileverantörer, skriver tre miljöexperter från IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort en litteraturstudie på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket om energiåtgång och utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av batterier till elbilar. Data varierar kraftigt. De beräknade utsläppen beror vilka bakgrundsdata som använts, vilka typer av fabriker man undersökt i studierna, vilka råvaror som används och vilken återvinning man räknar med. Det beror också på elmixen, där många studier räknar med 50-70 procent fossil el vid tillverkningen.

Vi fann att utsläppen per kWh batteri i genomsnitt är 150-200 kg koldioxid. Elanvändningen tycks öka i stort sett linjärt med storlek, alltså dubbelt så stora batteripackar ger dubbla utsläppen även om data är osäkra. Återvinningssystem i stor skala saknas.

Om det är stora skillnader i utsläpp, så finns det också goda möjligheter att minska miljöpåverkan. Tillverkningen kan använda mer grön el och material kan återvinnas effektivt. Studien visar att elmixen har stor påverkan och att utsläppen kan minska med 60 procent om exempelvis svensk elmix används istället för den 50-70 procent fossila.

Vår sammanställning handlar inte om enskilda bilmärkens batterier utan beskriver ett genomsnitt. För att ändå få en uppfattning om storleken på de utsläpp som anges i litteraturen kan man jämföra med förbränning av fossila drivmedel. Utsläppen av växthusgaser vid tillverkning av ett typiskt batteri till dagens elbil motsvarar utsläpp vid körning med en fossilbil i 2-7 år. Då menar vi utsläppen av växthusgaser som uppstår när fossila drivmedel utvinns och används i Sverige inklusive inblandade biodrivmedel och deras klimatnytta.

Elbilar har stora miljöfördelar, och ännu större potential. Men det finns en risk att utsläppen från batteritillverkning är långtifrån försumbara. Vår slutsats är därför att det krävs både åtgärder och ökad kunskap.

Det finns fordonstillverkare som börjat agera för att minska utsläppen. Nu behöver branschen som helhet ställa krav på sina batterileverantörer att kraftigt minska användningen av fossila bränslen och underlätta återvinning. Biltillverkarna kan också ta fram miljödeklarationer där batteriet är inkluderat så att bilköpare själva kan välja modell med låg miljöpåverkan.

EU behöver ta fram regler så att batterier blir lätta att återvinna. Det behövs ekonomiska styrmedel som gör det lönsamt att använda återvunna material. De svenska skatterna på fordon och bilförmåner behöver också ta hänsyn till utsläppen i tillverkningsledet.

Även företag och privatpersoner kan bidra. En bilköpare som är intresserad av elbil kan fråga efter miljöpåverkan från batteriet, jämföra olika bilmärken och fråga hur tillverkarna har tänkt sig hantera uttjänta batterier och värdefulla material.

Den snabba ökningen av elbilar ger gott hopp om att trafikens utsläpp kan minska. Samtidigt visar vår genomgång att en del av miljövinsten riskerar att ätas upp av batteritillverkningen, och återvinningen är oklar. Bilindustrin, EU och Sverige har ett gemensamt ansvar för att ändra detta och se till att vi i framtiden bättre utnyttjar elbilens potential. Även bilköparen kan bidra genom att kräva mer information och välja elbil med omsorg.

Mats-Ola Larsson, hållbar mobilitet, IVL Svenska Miljöinstitutet

Mia Romare, hållbar produktion, IVL Svenska Miljöinstitutet

Lisbeth Dahllöf, hållbar produktion, IVL Svenska Miljöinstitutet

Mer om: Debatt Elbilar

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt