”Kör tryggt och säkert med dubbdäck”

2013-12-11 09:46  
Utökas förbudet  mot dubbdäck i Sverige kommer fler att tvingas välja de mer farliga dubbfria däcken, vilket kommer att leda till fler allvarliga trafikolyckor i Sverige, menar debattörerna. Foto: Scanpix. Montage: Ny Teknik.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Dubbdäcksförbud minskar trafiken men inte mängden partiklar i någon nämnvärd omfattning. Problemet flyttar bara till andra gator. Priset för ett förbud är fler döda i trafiken, skriver riksdagsledamöterna Ulf Berg och Lars Beckman.

I en debatt i SVT nyligen ansåg miljöpartiets företrädare – som själv kör med dubbdäck - att bilister som bor i kommuner med dubbdäcksförbud ska byta till dubbdäck när man ska resa utanför, exempelvis Stockholm. Det visar på det orimliga i att olika kommuner har olika regler för dubbdäck och trafiksäkerhet.

Det är av största vikt att så många bilister som möjligt använder dubbdäck, men om man inte kör när det är halt så kan man välja dubbfria däck. Vår bestämda uppfattning är att bilister själva måste få välja vilka däck man ska köra på. Miljöpartiet i Stockholm vill ha ett dubbdäcksförbud i hela Stockholm och tyvärr finns det många olika MP-företrädare i fler kommuner runt om i Sverige som har samma uppfattning.

Det miljöpartiet och andra debattörer inte väljer att ta fram i sitt motstånd mot dubbdäck är att de två städer i EU som har minst problem med partiklar är Stockholm och Tallinn, enligt en rapport från Riksdagens utredningstjänst. Två städer som båda tillåter dubbdäck.

De städer som har störst problem med partiklar har alla dubbdäcksförbud. Redan där faller påståendet om ett dubbdäcksförbud platt till marken. Man har även kunnat se att de dubbdäcksförbud som har prövats har minskat trafiken, men inte mängden partiklar i någon nämnvärd omfattning.

Det pekar på att man snarare flyttar problemet till andra gator och vägar i Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Finns det då problem med partiklar? Ja, det gör det, men det finns många olika källor till partiklar. Stearinljus är en, men det kanske allvarligaste problemet ur partikelsynpunkt är Stockholms tunnelbana. Riksdagens utredningstjänst skriver så här i den rapport som vi har beställt:

”Dubbdäcksanvändning är bara en av flera källor till partikelutsläpp, och inte nödvändigtvis den största källan till farliga partikelutsläpp. Vägbyggen, fordonsavgaser, användning av salt och sand, tunnelbanan etc. genererar partikelutsläpp. Partiklar insamlade från tunnelbanan i Stockholm ger upphov till mycket mer skador på cellernas DNA än de andra testade partikeltyperna, exempelvis partiklar som bildas i gatumiljö. Det är helt klart att tunnelbanepartiklar är mest skadliga när det gäller förmågan att skada DNA och odlade mänskliga lungceller.”

Det mest allvarliga i debatten är dock påståendet om att inte trafiksäkerheten skulle påverkas av ett nationellt dubbdäcksförbud som vi Moderater starkt motsätter oss. Här utelämnar debattörerna den studie som är gjord och som visar att risken för att dö i en trafikolycka ökar med över 40 procent om man kör dubbfritt jämfört med om man kör med dubbdäck i Sverige, då man använder en bil utan antisladdsystem.

Man har under 10 års tid granskat de faktiskt inträffade dödsolyckorna och inte gjort teoretiska beräkningar. De däcktester som har publicerats i år visar att dubbdäcken är överlägsna friktionsdäcken i trafiksäkerhetshänseende. Vissa europeiska friktionsdäck visar på en fördubblad bromssträcka vid en temperatur på noll grader jämfört med dubbdäck.

Det är alltså ett direkt vilseledande och felaktigt påstående att trafiksäkerheten inte skulle påverkas i Sverige med svenska förhållanden. Sveriges bilister är kloka och en majoritet väljer också dubbdäck.

I kombination med bilbälten, ABS-bromsar, antisladdsystem, xenonljus och andra tekniska hjälpmedel så bidrar dubbdäck i allra högsta grad till att nå Riksdagens nollvision om antal döda i trafiken.

Inte nog med att mp vill höja drivmedelsskatterna kraftigt, nu vill man alltså även att svenska bilister ska ha dubbla omgångar vinterdäck. Det är helt orealistiskt och orimligt att begära.

Vi anser att Riksdag och Regering fortsättningsvis ska stå bakom nollvisionen med noll döda i trafiken. Det är helt oförenligt med förslag om ett nationellt dubbdäcksförbud, eller ett förslag om minskat dubbdäcksanvändande. Det vore djupt olyckligt om utvecklingen av att allt färre döda i trafiken skulle brytas!

Svenska bilister måste få köra tryggt och säkert med dubbdäck

Ulf Berg, riksdagsledamot (M) Dalarna, tjänstledig polis.

Lars Beckman, riksdagsledamot (M) Gävleborg

Mer om: Partiklar Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt