”Kommunernas information för svår att förstå”

2016-03-18 15:17  
Foto: Pixabay

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Medborgarna har samma rätt till information oavsett ålder, ursprung och utbildning. Men kommunerna har ingen plan för hur de ska göra öppen data begriplig och öka transparensen, skriver Johan Salenstedt, Qlik.

Det är oroväckande när medborgare i dag inte kan förstå var ett ärende befinner sig i bygglovsprocessen, vilka skolor som passar familjens behov eller hur skattepengar fördelas och prioriteras. Ännu mer oroande är det att informationen till medborgarna skiljer sig åt beroende på var man bor. Ett rejält kliv i rätt riktning är att kommunerna tillgängliggör och visualiserar sina öppna data på ett begripligt sätt.

Sveriges bristfälliga digitalisering av den offentliga sektorn är precis som Björn Ivroth säger i sin debattartikel, ett hot mot vårt välstånd. Förutom att vi halkar efter och kommer allt längre ifrån Sveriges it-politiska mål, att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, innebär det ett demokratiskt problem.

Precis som när informationsmaterial görs tillgängligt på lättläst svenska bör kommunerna tänka till när det kommer till publiceringen av öppna data, så att alla i Sverige förstår sin kommuninformation. I dag saknar många av Sveriges kommuner en plan eller ett strategiskt tänkande när det gäller denna fråga. Resultatet blir att kommuninvånare har svårt att hitta, förstå och analysera viktig information om offentliga tjänster som påverkar deras vardag.

Vårt informationssamhälle har i grunden förändrat hur vi interagerar som människor. Det är rimligt att begära att medborgare ska ha rätt till samma information, oavsett landsbygd eller storstad.

När vi på Qlik undersökte hur närmare 10 procent av Sveriges kommuner, stora som små, använder öppna data visade det sig att kommunerna saknar kunskap i hur de ska arbeta för att visualisera sina öppna data och att de inte vet vilken data som ska prioriteras och varför.

Självklart är det en oerhört tuff resursfråga för en mindre kommun som exempelvis Ydre att avsätta resurser för att få medborgarna att förstå data. Samtidigt så riskerar dessa kommuner att halka efter i utvecklingen och bli mindre attraktiva för befintliga och nya kommuninvånare. Att använda sig av öppna data på rätt sätt kan istället göra att kommuner blir effektivare och sparar resurser.

Kommunerna behöver ta ett digitalt krafttag för att undvika stora kunskapsklyftor i samhället och mellan olika kommuner. Utan en nationell styrning kommer inte Sverige ha möjlighet att bli bäst på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Kommunerna behöver bättre nationellt stöd för att förstå hur de ska arbeta med öppna data och öka transparensen gentemot medborgarna. Öppna data behöver bli tillgängligt på samma sätt i alla kommuner så att medborgarna begriper och förstår den, oavsett ålder, ursprung och utbildning. Det måste vara en grundläggande utgångspunkt i det digitaliserade samhället.

Som Nordenchef på ett it-företag så är jag förvånad över det stora glapp som råder mellan arbetsliv och privatliv. På jobbet behöver jag fatta hundratals beslut varje dag och då är tillgången till ett lättbegripligt och riktigt beslutsunderlag en självklarhet och helt avgörande.

Samtidigt upplever jag att det krävs mycket mer av privatpersoner. Många gånger är informationen som publiceras hos kommuner väldigt svår att förstå och klurig att analysera, om den ens publiceras, vilket inte är självklart.

Sveriges offentliga sektor behöver ett bättre digitalt ledarskap och en gemensam strategi för att ta tillbaka sin forna ledarposition inom it och innovation. Att publicera excel-ark är att sikta på tok för lågt och långt efter vår tid.

Johan Salenstedt, Nordenchef Qlik

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt

COMSOL