”Kommunerna satsar bara på säkra kort i upphandlingarna”

2014-05-27 09:51  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Innovationsupphandlingar väljs bort eftersom de anses för riskabla. Det behövs mer kompetens ute i kommunerna, skriver Maria Adenfelt Entreprenörskapsforum, Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson, Copenhagen Economics.

Den offentliga sektorn upphandlar för 600 miljarder kronor varje år och uppskattningsvis är mindre än en procent av dessa innovationsupphandlingar. Detta är utgångspunkten för en färsk rapport, från forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd – ett samarbete mellan Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care.

Offentlig sektor har en enorm köpkraft som, använd på nya sätt, kan skapa samhällsnytta och tillväxt om den fulla potentialen i upphandlingen utnyttjas. På så sätt är innovationsupphandling en strategiskt viktig fråga och angelägen för såväl samhällsekonomin som medborgare.

Varför upphandlar då inte den offentliga sektorn fler innovationer?

Grundproblemet är att offentlig sektor saknar rätt kompetens och tillräckliga resurser. Innovationsupphandling väljs bort då det förknippas med en rad risker. Avsaknad av kompetens ger även skygglappar, det blir svårt att avgöra vilka innovationer som kan upphandlas framgångsrikt. Hellre det gamla, säkra och beprövade, än det nya, osäkra och otestade, även om det senare kan innebära stora fördelar för samhället i stort.

Rapporten ger både ökad insikt i vilka svagheter det nuvarande systemet för innovationsupphandling har och en rad konkreta lösningar för hur innovationsupphandling kan främjas. Innovationsupphandling är en outnyttjad potential i Sverige. Vi tycker att det är dags att vända denna trend. Därför föreslår vi följande:

• Att innovationsupphandling bör prioriteras inom innovations- och näringspolitiken. Regeringen bör definiera innovationsupphandling som ett centralt innovationspolitiskt verktyg, utforma mätbara mål för dess omfattning och inriktning samt regelbundet följa upp måluppfyllelsen.

Landsting och kommuner bör, gärna i samarbete, inom ramen för sin roll som upphandlare följa efter.

• Att regeringen skapar institutionella förutsättningar hos några få utvalda myndigheter för att genomföra och stödja upphandlingar av innovationer i en viss bestämd omfattning. Dagens fragmenterade modell, där ansvaret ligger utspritt på flera olika myndigheter är inte ändamålsenlig. En fokusering och kraftsamling är nödvändig för att vända utvecklingen.

Regeringen bör överväga en svensk variant av de program som visat sig framgångsrika i Nederländerna, Storbritannien och USA där program för förkommersiell upphandling av innovationer med syfte att få fram innovativa lösningar på angelägna samhällsbehov tillämpas.

Flera entreprenörer deltar i det första steget för att kunna tillvarata idéer från små och medelstora företag. Antalet minskas successivt i takt med att de mest lovande lösningarna och prototyperna väljs ut och utvecklas vidare.

• Att öka de offentliga upphandlarnas kompetens och resurser. Upphandlingstjänstemännen i den offentliga sektorn är en nyckelkategori för att kunna öka inslaget av innovationer i den offentliga upphandlingen. En förutsättning för att detta ska lyckas är att såväl status som kompetens hos upphandlarna stärks.

Det förutsätter en utvecklad och upprustad modell för det nuvarande upphandlingsstödet. Det förutsätter också öronmärkta medel och tydliga prestationskrav till de statliga myndigheterna.

Regeringen bör därför ta initiativ i en sådan riktning, liksom även landstingen och kommunerna.

Vi anser att innovationspolitiken ska kombinera insatser för att stimulera såväl utbud som efterfrågan på nya lösningar.

I dag ligger en klar slagsida mot insatser på utbudssidan, det satsas mångfalt mer resurser på forskningsmiljöer, infrastruktur, ramvillkor, regleringslättnader och andra insatser. Detta samtidigt som efterfrågan kan stimuleras via innovationsupphandling och vara ett betydelsefullt redskap för att utveckla en innovativ förvaltning.

Företag med mer innovativa, men oprövade, lösningar ska inte missgynnas i konkurrensen om offentliga kontrakt för varor och tjänster. Vi menar att det nu krävs krafttag på efterfrågesidan. Och här är innovationsupphandling det bästa innovationspolitiska verktyget våra politiker har till sitt förfogande!

Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Uppsala universitet

Karl Lundvall, ekon dr Copenhagen Economics

Carl von Utfall Danielsson, Copenhagen Economics

Mer om: Debatt Innovation

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt