Kom igen, visa oss vad vi förbränner

2010-12-28 06:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Vi är totalt beroende av att elen alltid fungerar, inte minst under kalla vinterdagar. För att säkra elsystemet och för att kunna ta tillvara även småskaligt producerad el krävs att Sverige får smartare elnät och att vi kan läsa av vår förbrukning i realtid, anser Frigyes Reisch och Lars Persson.

För att integrera alla produktionskällor på bästa sätt och för att säkra elleveranserna till konsumenterna krävs nya elsystem, så kallade Smart Grid. Om dessa byggs i Sverige kan vi på samma gång vara både producenter och förbrukare av el. Ett hushåll med till exempel ett litet vindkraftverk skulle då kunna leverera sitt överskott av el till det gemensamma nätet.

Stora investeringar under senare år bekostas av oss konsumenter och ger kraftbolagen enorma vinster. Det gäller till exempel kabeldragning som ersätter luftledningar, transformatorer som förstärks och att Östersjöländerna knyter samman sina elsystem med undervattenskablar.

Sverige har ett överambitiöst program för våra 10 kärnkraftsreaktorer. Målet är att höja effekten med flera tiotals procent medan andra kärnkraftsländer nöjer sig med bara några få procent. Det är en följd av att Barsebäcksreaktorerna stängdes av i förtid och att man inte ville bygga nya kärnkraftverk.

I Finland har det visat sig i att det tar längre tid och blir dyrare att bygga ny kärnkraft än vad som planerats. Finska Olkiluoto 3 har hittills kostat dubbelt så mycket som planerat och även byggtiden är fördubblad.

Vindkraften har cirka 25 procents effektivitet och ger inte ett tillräckligt tillskott av energi. Trots att Tyskland har ett utomordentligt program för förnyelsebara energikällor förlänger man kärnkraftverkens livslängd och bygger världens största kolkraftverk för el i Hamburg vid Elbe. Dessutom importerar de fossilgas från Ryssland i ledning under Östersjön. 

I Sverige har ett uppvaknande skett och man börjar ta itu med verkligheten inom området. Man koncentrerar sig nu på underhåll och på att förlänga livslängden på befintliga anläggningar.

Nu är det dags att vi konsumenter får kostnadsfri information om vår egen förbrukning via webben. Då kan vi starta våra elapparater när tariffen är låg. Vi får lägre elräkning och samtidigt spar vi miljön genom att jämna ut topparna i elförbrukningen.

Smarta Grids måste förverkligas för att optimera elförbrukningen. Då kan även småskaliga elproducenter ge värdefulla bidrag till en säker elbalans. 

Frigyes Reisch, Docent, Kärnkraftsäkerhet, KTH, Stockholm

Lars Persson, Fil. Dr. kärnfysik, Sigtuna   

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt