”Kärnkraften avgörande för jobben”

2014-04-14 14:13  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Alliansen vill ha ett robust energisystem på tre ben där vi värnar vattenkraft, välkomnar förnybar energi och öppnar för att kunna ersätta befintlig kärnkraft, skriver Lars Hjälmered, energipolitisk talesperson (M) och civilingenjör.

Riksdagsvalet i höst kommer att handla om jobben och ekonomin. Ytterst handlar det om vilka partier och regeringsalternativ som bäst lägger en grund för fler jobb och växande företag. Och energipolitiken är avgörande för om vi ska kunna klara jobben.

Huvudkonflikten i svensk energipolitik inför valet 2014 står kring synen på kärnkraft, mellan dem som vill snabbavveckla och dem som kan tänka sig att ersätta befintliga reaktorer.

Den stora skiljelinjen ligger i synen på kärnkraft. Däremot råder en rätt stor samsyn bland riksdagspartierna kring att värna vattenkraften, välkomna mer förnybar energi samt i synen på saker som elcertifikat, utvecklingen mot en gemensam euroepisk energimarknad och en gemensam nordisk elmarknad samt möjligheter att arbeta med energieffektivisering.

Energipolitik handlar ytterst om att vårt samhälle ska fungera med hushållsapparater, IT, lampor, transporter, industriproduktion och allt vad det innebär för att ett modernt samhälle ska fungera. Energipolitiken påverkar hushåll och handlar om företag och deras konkurrenskraft. Utgångspunkten för oss är att företag och hushåll ska kunna räkna med ett få el och annan energi tillförlitligt, till rimliga priser och med en liten miljöpåverkan. Därför är det viktigt att kunna ge långsiktiga och stabila besked och det är i det perspektivet man ska se alliansens energiöverenskommelse.

Alliansen ger ett gemensamt besked om att vi vill ha ett robust energisystem på tre ben där vi värnar vattenkraft, välkomnar förnybar energi och öppnar för att kunna ersätta befintlig kärnkraft. Med det sänder vi en tydlig signal om att vi värnar företag och jobb.

Mot alliansen står partier som ger andra och partierna emellan olika besked. Vore det inte rimligt att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern som aspirerar på att regera Sverige tillsammans borde kunna lämna ett gemensamt besked till väljarna i en så viktig fråga som energifrågan? Men även ett ickebesked är ju också ett besked.

Att likt MP och V vilja snabbavveckla kärnkraft redan under nästa mandatperiod sänder en signal. Åsa Romson har därtill i tidningen Dagens industri ställt ett ultimatum att S, MP och V snarast efter en eventuell valseger stänger flera kärnkraftsreaktorer.

Alla sådana besked och ickebesked skapar osäkerhet och sänder negativa signaler. Vårt svar är att värna och vårda alliansens energiöverenskommelse som ger långsiktiga besked.

Energifrågan är avgörande för svenska företag. Industrin möter en ökande internationell konkurrens samtidigt som energikartan i världen ritas om. Det är inte minst tydligt i USA med skiffergas och minskade kostnader för energi. Det som händer i andra länder påverkar konkurrenskraften för svenska företag.

Att snabbt ta bort viktig kraftproduktion ut det svenska energisystemet leder till ett minskat utbud och till ökade kostnader för företag. Vi har låtit Riksdagens Utredningstjänst (RUT) studera vilka effekter ökade elkostnader har på industrin. RUT konstaterar att en höjning av elpriset med 1 öre/kWh skulle öka industrins kostnader i Sverige med cirka 500 miljoner kronor. Det motsvarar en kostnadsökning om cirka 950 kronor för varje medarbetare.

RUT konstaterar också att många svenska företag har svårt att vältra över ökade elkostnader på sina kunder då de verkar på internationella, konkurrensutsatta marknader. Den viktigaste slutsatsen i RUT:s rapport är att ökade elpriser och avvecklad kärnkraft sänder en negativ signal som påverkar investeringsviljan i landet.

Under de senaste åren har alliansen beslutat om flera viktiga reformer som stärkt svensk konkurrenskraft. Sänkt bolagsskatt, en historisk satsning på forskning och omfattande investeringar i infrastruktur är exempel på det. Reformerna har gjort Sverige till ett bättre land att investera i.

Energipolitiken är en bit till i konkurrenskraftspusslet. Alliansens gemensamma och långsiktiga besked lägger en grund för en energipolitik som ger energi tillförlitligt, till rimliga priser och med en liten miljöpåverkan. Det påverkar viljan att investera och därmed möjligheterna för fler jobb och växande företag.

Lars Hjälmered

Energipolitisk talesperson (M)

Riksdagsledamot i Näringsutskottet

Civilingenjör

Mer om: Debatt Kärnkraft

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt