Jorden är platt och fossilgas är miljövänlig

2011-02-12 07:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DBATT. Lars Frithiofs debattartikel hjälper inte till att utrota okunskapen om naturgas, skriver Anita Ullman. ”Han försöker bara grönmåla ett fossilt bränsle.”

Lars Frithiof, gammal Sydkraftman och numera styrelseledamot i Swedegas har helt rätt när han den 5 februari skriver i Ny Teknik: ”Det är pinsamt att okunnigheten i Sverige om naturgas är så stor.”

Men hans debattartikel hjälper knappast till att utrota okunskapen. Istället bidrar den till grönmålningen av ett fossilt bränsle som bär det förskönande namnet ”naturgas”. Energikoncernerna upprepar envist, som ett mantra, att fossilgas ger 30 respektive 40 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med olja eller kol.

För det första har vi idag tekniken att utveckla och använda alternativ som inte bidrar till växthuseffekten. Genom att prioritera fossilgas saboterar vi den utbyggnaden.

För det andra visar ny forskning från bland annat Cornell University, men även från amerikanska EPA (naturvårdsverket), att siffrorna om lägre koldioxidutsläpp bara stämmer i laboratoriemiljö. Naturgasen består till 90 procent av metangas som är en 21 gånger mera kraftfull växthusgas än koldioxid. Förbränningsutsläppen är bara en detalj i processen och jämförelsen med olja och kol är därför fullständigt missledande. 

Det känns ansvarslöst av Lars Frithiof att nonchalera själva gasutvinningen. Beroende på val av teknik medför den inte bara stora metan- och koldioxidutsläpp, den innebär också stora konsekvenser för närmiljön. Det gäller i synnerhet utvinning av okonventionella gasförekomster, som inom kort kan bli verklighet om Shell sätter sina planer i verket i Skåne.

Vid en enda av Shells provborrningar användes, enligt deras egen slutrapport 30 000 liter diesel. Hur miljö- och klimatvänlig kan då en utvinning vara som pågår en betydligt längre tid?

Samhället, miljön och klimatet tjänar alltså inget på en större användning av fossilgas. Det gör inte heller de som ligger i startgroparna för att sätta igång biogasprojekt. De enda profitörerna är energibolagen och deras samarbetspartners som Swedegas.

Nyligen tydliggjorde näringsministern i en interpellationsdebatt att Sverige satsar på förnybar energi, inte på en storskalig utbyggnad av naturgas. Vad vi behöver nu är alltså inte ännu ett fossilt bränsle utan en kommunal vetorätt. De som inser att gasutvinning är kontraproduktiv för en hållbar framtid måste få möjligheten att ta ansvar och säga ifrån.

Anita Ullmann
Nätverket Heaven or shell

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt