”Ingen har skadats av däckhusen”

2011-09-11 06:35  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Brist på kunskap, Mehdi Nodehi bemöter kritiken i förra numret mot att bygga hus med gamla bildäck , glas och dylikt. Inga rapporter finns om att någon skadats av att bo så här, skriver han.

I dag återanvänds redan bildäck för att bland annat tillverka barngungor, isoleringsmaterial, golvmattor, vägbeläggningar samt som fyllnadsmedel i färg och takbeläggningar. Detta givetvis mot bakgrund av forskning som visat att det inte är någon hälsofara att använda sig av detta material.

Att utan vetenskaplig grund kritisera ett helt byggkoncept, baserat på felaktiga tolkningar kring delar av konceptet, tyder på bristfällig kunskap och åsiktsbaserad argumentation. Låt oss hålla det sakligt och vetenskapligt.

I en studie med titeln ”Hur påverkas miljön av uttjänta däck?” har IVL, Svenska Miljöinstitutet AB, haft Svensk Däckåtervinning ABs uppdrag att med hjälp av livscykelanalys jämföra miljöpåverkan vid sex olika scenarier för återvinning av däck. Slutsatsen blev att det i alla fall var mer gynnsamt för miljön att använda uttjänta bildäck än ”jungfruliga”, konventionella material. En annan studie som utförts av forskare vid Karolinska Institutet visar att PAH-olja, polyaromatiska kolväten som är en vanlig tillsats i gummidäck, är så pass partikelbunden och svårlöslig i vatten så att den förblir orörlig i mark. Därmed finns det inga läckage- eller utsläppsrisker med att sätta däcken i jord.

I ytterligare en omfattande studie som gjorts vid University of Wisconsin-Madison kan man läsa om alla de positiva (just precis, positiva) miljö- och hälsoaspekter med användande av bildäck i jorden.

Oron över att man använder återvunna bildäck som byggnadsmaterial grundar sig i bristande kunskap inom ämnet. Låt oss ta del av de fakta och vetenskapliga studier som finns, innan vi formulerar åsiktsbaserade rekommendationer och sprider dessa.

Konceptet Earthship Biotecture är inte bundet till användningen av bildäck, burkar eller glasflaskor. Dock, med 30 års forskning och utveckling, samt erfarenhet inom området, så ses detta som fördelaktigt. Efter 30 års Earthshipbyggande med bildäck, glas och burkar, så har inte en enda rapport förekommit som påvisat någon skada eller sjukdom på varken människa, djur eller natur.

Mehdi Nodehi

Biokemist, entreprenör, visionär

Ordförande i Earthship Biotecture Sweden

Läs också: Här snackar vi äkta retro

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt

COMSOL