”Inför miljöbilspremie för lastbilar och bussar”

2015-04-21 06:21  
EU-länder har enats om skärpta krav för lastbilars utsläpp. Foto: TT

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Det är fel att ställa åkarna i skottgluggen när man diskuterar bristande miljöambitioner i transportbranschen. När kunderna inte är beredda betala extra krävs politiska beslut som driver på utvecklingen. Det skriver Linda Styhre och Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet samt Morgan Stahlgård och Annika Persson, Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland.

Få svenska företag betalar extra för miljöanpassade varutransporter. Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet har gjort.

Detta går på tvärs mot de politiska ambitioner som finns om en miljöanpassad transportsektor och möjligheten för godstransporterna att bli fossilfria till 2030. Nu behövs tydliga politiska styrmedel och regler för att öka takten i omställningen.

IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers och Göteborgs universitet har för andra gången genomfört en stor undersökning bland transportinköpare inom näringslivet. Av de 125 företagen som svarade på frågan om de i dag betalar en extra kostnad för att deras transportlösningar ska ge mindre miljöpåverkan, svarade endast elva ja. I undersökningen från 2012 var det fem av 159 företag som betalade en extra kostnad för bättre miljöprestanda.

Det är visserligen positivt att antalet företag som prioriterar miljöeffektivare transporter ökar mellan 2012 och 2014, men det är fortfarande för få företag för att göra verklig skillnad.

Måste miljöanpassade transportlösningar kosta mer? Det finns ju bevisligen lösningar och logistikupplägg som samtidigt sparar både pengar och miljö, till exempel att samlasta gods och höja fyllnadsgraden i lastbilarna.

Bland de transportköpare som inte betalar mer kan visserligen ett miljöanpassat transportalternativ ha erbjudits till samma pris som en ordinarie transportlösning. Vi tror dock inte det är verkligheten för majoriteten av transportköparna, då det hos åkerinäringen tydligt märks att efterfrågan och betalningsviljan för miljöanpassade lösningar är låg.

Åkarna är de som oftast får stå i skottgluggen när transportbranschens låga miljöambitioner diskuteras. Det tycker vi är fel. Transportbranschen är hårt prispressad och satt under svår konkurrens från utländska åkare. Marginalerna för egna miljösatsningar är därför begränsad. Det är heller inte åkerinäringen själva som sitter på huvudansvaret för att öka takten i miljöanpassningen.

Det behövs en tydligare politik som gör att de miljöbra besluten, som är samhällsekonomiskt lönsamma, också blir lönsamma för företagen. Detta är speciellt viktigt i dag när oljepriset är lågt, vilket gör att företagens drivkrafter för att köpa nya miljöfordon och att använda biodrivmedel är svaga.

Ett annat intressant resultat från undersökningen är därför att de transportinköpande företagen förväntar sig att politiker och myndigheter ska ställa tydligare miljökrav för att ändra spelplanen. Vi håller med. Transportbranschens aktörer behöver nu ta nästa steg för att miljöanpassa godstransporterna och även om företag, speditörer och kunder har ett ansvar så är det regering och riksdag som har den största möjligheten att se till att det blir en verklig förändring.

Det behövs en tydligare politik för att driva på utvecklingen. Vi föreslår att följande åtgärder genomförs:

• Följ Frankrikes exempel och inför krav på att transportköparen ska kunna redovisa miljöbelastningen av en specifik vara som transporterats samt att kunder alltid ska erbjudas ett miljöbra alternativ när en transport ingår i varans pris.

• Ta fram en nationell premie som ger bonus för inköp av miljöbra lastbilar och bussar, som till exempel hybrid, gas och etanolfordon.

• Differentiera den planerade vägslitageskatten för tunga lastbilar utifrån lastbilarnas miljöprestanda. Renare lastbilar med den senaste tekniken ska betala mindre medan smutsigare, äldre lastbilar får betala mer.

• Inför en ambitiös kvotplikt för drivmedelsbolag för ökad användning av biodrivmedel och utfasning av fossila drivmedel inom transportsektorn inom 20 år. Detta är speciellt viktigt nu när skatterabatten på biodrivmedel är på väg att sänkas. Kvotplikten bör premiera biodrivmedel med extra god klimatnytta.

Det finns såväl förväntan, behov och kunnande för att växla upp arbetet med att miljöanpassa godstransporterna. Det enda som saknas är ett kraftfullt initiativ från regeringen.

Linda Styhre, transportforskare, IVL Svenska MiljöinstitutetAnders Roth, mobilitetsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet

Morgan Stahlgård, regional ordförande, Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland

Annika Persson, branschföreträdare, Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland

Mer om: IVL Chalmers

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt