Ikea: Hårdare lagar krävs för att stoppa slöseri med resurser

2017-06-28 11:59  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Det är både ekonomiskt och miljömässigt ohållbart att fortsätta som i dag. Skärp avfallsreglerna och låt företagen ta ansvar för reparation, återförsäljning eller återvinning av produkter, skriver Jonas Carlehed, hållbarhetschef på Ikea.

Globalt ser vi en växande befolkning, en större andel medelklass och ökad ekonomisk aktivitet som förbrukar jordens resurser allt snabbare. Klimatförändringen, överutnyttjade ekosystem och naturresurser är exempel på detta. Forskarna är entydiga i sina budskap: Ökningen i energi- och materialomsättningen måste brytas. Det är både ekonomiskt och miljömässigt ohållbart att fortsätta på det sätt vi gör i dag.

Vi behöver en ny ekonomisk modell – som inte är beroende av jungfruligt material, där produkterna alltmer baseras på förnybara material och energi, där energianvändningen är maximalt effektiv och där produkterna är utformade både för att hålla längre och för att underlätta återvinning, demontering, återanvändning och rekonditionering. En stor del av världens företag har insett detta, liksom många politiker. I Japan har man exempelvis nyligen beslutat att förbjuda förbränning av avfall och inom EU har Finlands regering beslutat att de ska bli världsledande på cirkulär ekonomi.

Ikea-koncernen arbetar aktivt med att utveckla vår verksamhet och skapa positiv förändring för människor och miljö. Därför har vi tagit fram Cirkulära Ikea, som handlar om att hitta nya innovativa sätt att designa, köpa in, producera och sälja, samtidigt som vi stöder våra kunder för att få ut mesta möjliga av våra produkter.

Genom att sammankoppla slutet och början på våra produkter utvecklar vi verksamheten för tillväxt genom att säkra råmaterial för vår produktion, kombinerat med kommersiella möjligheter utvecklade till relevanta erbjudanden för våra kunder.

Nyckeln till förändring är att designa för cirkularitet. 80 procent av produktpåverkan på planeten är låst i konstruktionsfasen och ett skifte behövs för att skapa förutsättningar för en längre produktlivstid. Men samtidigt vet vi att alla delar är avgörande för att det ska fungera, konsumenterna måste involveras i lika stor utsträckning som producenter, likväl som politiker och myndighetsutövare.

Ikea ser därför positivt på utredningen av cirkulär ekonomi och dess betänkande; ”Från värdekedja till värdecykel” (SOU 2017:22) och att man från regeringens håll arbetar med frågan. Förslaget att bilda en nationell delegation som ska arbeta med cirkulär ekonomi är en bra tanke, men en förutsättning för att det ska ge en effekt i rätt riktning är att delegationen nu får ett tydligt mandat att leverera skarpa lagförslag samt en från början väl definierad tidsram. Sverige behöver en expertgrupp med tydligt handlingsutrymme.

En harmoniserad lagstiftning och en genomtänkt ansvarsstruktur när det kommer till avfall är andra viktiga faktorer. Inom Ikea-koncernen ser vi avfall som en resurs och vill främja tillgängligheten för återvunnet material. Men befintlig reglering av avfallshanteringen hindrar oss från att sluta våra egna kretslopp. Vi ställer oss positiva till utredningens förslag att kommunen får en skyldighet att underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter. Samtidigt är det av stor vikt för en fungerande cirkulär ekonomi att inte monopolisera insamlandet av återanvändbara produkter, material och resurser.

Det behövs ett regelverk som möjliggör för företag att själva ta ansvar för produkter för reparation, återförsäljning eller återvinning oberoende av om konsumenten klassar produkten som slutanvänd.

Sverige kan bli en innovationsmotor i utvecklandet av regelverk som stimulerar ökad cirkularitet. Vi uppskattar regeringens initiativ, men ser att ambitionsnivån måste höjas och att det finns ytterligare behov av lagförslag för att få fart på övergången till en cirkulär ekonomi. Ett stärkt politiskt ramverk både i Sverige och i EU stöttar och skapar förutsättningar för ett ekonomiskt, hållbart och cirkulärt kretsloppssamhälle som i sin tur stöttar Sveriges näringsliv och konkurrenskraft.

Jonas Carlehed, hållbarhetschef IKEA-koncernen i Sverige

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt