”I oktober anställer ÅF endast kvinnor”

2015-09-15 13:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Under ”Ladies Month” i oktober anställer vi enbart kvinnor. Minst en tredjedel av våra anställda ska vara kvinnor, även på ledningsnivå, senast år 2020, skriver Nyamko Sabuni, Jonas Wiström och Emma Claesson på ÅF.

De jämställdhetspolitiska målen kan bara nås om näringslivet tar sin del av ansvaret. I ansvaret ligger att locka det underrepresenterade könet till sin bransch och arbeta för bättre representation på alla nivåer. ÅF tar sitt ansvar. Ibland mot strömmen.

Det övergripande målet för ett jämställt Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit så krävs det bland annat en jämn fördelning av makt och inflytande i näringslivet.

På 90-talet hotade rödstrumporna med att bilda eget parti om partierna inte skärpte sig och släppte fram kvinnorna högt på vallistorna. Detta hot nådde fram och varannan damernas blev en verklighet. Sedan början på 2000-talet har vi ett överhängande hot om kvotering till bolagsstyrelser om ägarna inte kan visa att man anstränger sig mer för att få jämställda styrelser.

Det finns alltid mer eller mindre relevanta förklaringar till obalansen i olika branscher och bolag när det kommer till jämställdhet. Inom teknikområdet är det inte svårt att förstå varför kvinnor är i minoritet. Färre tjejer än killar går ingenjörsutbildningar vilket ger ett mindre urval. År 2014 var bara två av tio som arbetade som ingenjörer kvinnor, enligt SCB.

ÅF har högt ställda mål. Vi ska dubbla vår omsättning på 1 miljard euro 2015 till 2 miljarder år 2020. För att klara det behöver vi dubbla vår personalstyrka från dagens drygt 7 700 medarbetare. Vår uppställning idag med 22 procent kvinnor i genomsnitt och endast 14 procent kvinnliga chefer duger inte. Minst en tredjedel av våra anställda ska vara kvinnor, även på ledningsnivå, senast år 2020. Och därför erkänner vi. Ja, vi vill locka en orättvist stor andel kvinnliga ingenjörer till ÅF och vi ska göra det genom såväl konventionella som okonventionella metoder.

Därför har vi initierat ett jämställdhetsarbete där vi ser över och utvecklar våra rekryteringsprocesser, arbetar aktivt för rättvisa och könsneutrala löner, implementerar transparenta karriärmodeller och utbildar våra chefer i inkluderande ledarskap.

En aktivitet som vi uppmärksammats för är det vi kallar ”Ladie’s Month”. Under en månad skriver vi anställningsavtal med enbart kvinnor. I år infaller denna månad i oktober. Frågan ställs om vi inte diskriminerar män genom detta och svaret är nej. När vi växer i den takt vi gör så är det ingen med rätt kompetens och profil som nekas jobb. Vad detta initiativ däremot leder till är att vi får fler kvinnliga sökande, breddar vår rekryteringsbas och kan därmed säkra att vi endast får de allra bästa – män som kvinnor.

Ibland får vi frågan vilka konkurrenter det är vi utmanar med våra jämställdhetsmål. Svaret är att vi inte utmanar någon annan än oss själva. Vi vill snarare fungera som inspiration och ett gott exempel för andra. Vi har förståelse för att det finns personer, och också medarbetare, som upplever vårt jämställdhetsinitiativ som radikalt och kontroversiellt och som undrar vilken nytta ett sådant initiativ gör?

Vi tror på det goda exemplets makt. Genom att initiera Ladies Month har vi chans att visa att jämställdhetsfrågan är en avgörande del i vår utveckling och en förutsättning för att nå vår vision. Vi vill vara ett välmående och attraktivt bolag som växer. Vi vill inspirera fler kvinnor att söka sig till oss. Och vi vill inspirera unga kvinnliga talanger att satsa på teknikbranschen. Det här är inte bara viktigt för oss som bolag. Det är också viktigt för samhället i stort för att säkra Sveriges roll som innovativt produktutvecklande nation. Vi gör vad vi kan för att få fler tjejer till ingenjörsbranschen och som ledare. Hur svårt kan det vara?

Jonas Wiström, vd ÅF

Emma Claesson, personal- och informationschef ÅF

Nyamko Sabuni, hållbarhetschef ÅF

Mer om: ÅF

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt