”Hur dyr får energipolitiken bli?”

2014-01-01 07:00  
Eric Anderzon tog strid för orättvisa elpriser och startade Elnätsupproret. Foto: Kai Rehn

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Energiförsörjningen kommer bli en het valfråga - politikerna måste redovisa vilka konsekvenser dagens energipolitik kommer få. Hur påverkas jobben, industrin och elpriserna, undrar Elnätsupprorets Eric Anderzon?

Svenska Elnätsupproret är generellt för allt som gynnar den svenska elkunden och är självklart också för en miljövänlig utveckling. Vilket alternativ som är det miljömässigt bästa, överlåter vi till var och en att bedöma. Vi lägger därför ingen värdering i hur elen produceras, oavsett om det är från kärnkraft eller vindkraftsproduktion.

Regeringen är dock skyldig att redogöra för den som betalar, vilka konsekvenser den nuvarande energipolitiken drar med sig.

Vi blev mycket oroliga då Johan Lundqvist på Svensk Energi i ett radioinslag i P1, säger att elen kommer bli mycket dyrare när EU skapar en gemensam elmarknad och den ökande andelen oregelbunden elproduktion kommer ställa enorma krav på vårt elnät och på vår privata utrustning. Och att detta kommer att bli mycket dyrt för elkunden, som ovillkorligen får betala det hela.

Detta kommenteras i samma inslag av Caroline Thörnqvist, chef för internationella avdelningen på Energimarknadsinspektionen, som först inleder med att bekräfta Johan Lundqvists uttalande med "helt riktigt". I nästa andetag försöker hon få lyssnaren att tro att kunden inte kommer märka av omställningen.

Caroline bekräftar samtidigt att hushållen ska vara med och ta upp svängningar i elförsörjningen. Detta genom att exempelvis kylskåp etcetera ska gå ner i varv vid brist på el.

Om tekniken ska ta upp svängningarna måste sista förbrukningsdatum på färskvaror i butiken regleras per automatik i förhållande till vindhastigheten och den högre temperaturen i diskarna.

Industrianställda måste enligt denna princip meddelas från dag till annan, om de behöver komma till jobbet. Hon glömmer dock att berätta vem som ska betala all utrustning. Carolines tro om hur detta kommer att bli, visar att det uppenbarligen inte finns nödvändiga konsekvensanalyser gjorda, som hon annars kunnat referera till. Dylikt önsketänkande visar på hur bräcklig energipolitikens grunder är, som har sådan vikt för svensk konkurrenskraft.

Elområdesindelningen har direkt koppling till exporten av vårt elöverskott. Efter upprepade frågor till Näringsdepartementet tillsatte regeringen en snabbutredning, ”Hagmanrapporten”, om hur indelningen kommer att påverka elkunden i södra Sverige. Denna har sedan varit ute på remiss hos ett antal aktörer och organisationer bland andra till Elnätsupproret.

Den övervägande delen av svaren visar att justeringar bör göras. Utfallet var uppenbarligen inte det Näringsdepartementet förväntat sig, varför man nu väljer att helt bortse från yttrandena, och istället hålla fast vid sitt beslut. Detta är inte bara arrogant mot de som lagt arbete på sina yttranden, det sätter även demokratin ur spel. Hela förfarandet framstår nu som ett spel för galleriet.

Även om ordet ”hållbar” är något utslitet, tillåter vi oss att fråga; är svensk energipolitik hållbar för utvecklingen av svensk industri?

Makthavarna måste offentligt redovisa en konsekvensbeskrivning som tydligt visar vilka kostnader industri och konsumenter kommer att drabbas av vid en fortsättning på den inslagna vägen, hur arbetslöshetssiffrorna kommer att utvecklas och hur landsbygden, där mestadels de små och medelstora industrierna finns, kommer att påverkas.

Först då kan folket ta ställning och gå till valurnorna. För vi kommer se till att energipolitiken kommer bli en viktig valfråga.

Eric Anderzon, Svenska Elnätsupproret

Gnosjöregionens Näringslivsbälte

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt